TMK 2011

TMK 2011

Dňa 6. decembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Top manažéri kvality roka 2011.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 6. decembra 2011 počas 8. národnej konferencie o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa konala v dňoch 6. – 7. decembra 2011 v Správe účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí SR v Bratislave. Slávnostný večer sa uskutočnil za účasti predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy, ako aj účastníkov konferencie. Ocenenia Top manažérom kvality roka 2011 odovzdala Lucia Gocníková, predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej „ÚNMS SR“).

ÚNMS SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil v roku 2011 v poradí IX. ročník tejto súťaže, čím pokračoval v tradícii oceňovania významných predstaviteľov manažérstva kvality v Slovenskej republike. Záštitu nad súťažou prevzala Rada Národného programu kvality Slovenskej republiky.

Ocenenie Top manažér kvality roka 2011 v kategórii A) súkromný sektor získal:

Slavomír Kubo, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom

Ocenenie Top manažér kvality roka 2011 v kategórii B) sektor verejnej správy získala:

Denisa Vlková, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

fotografia z udeľovania ocenení