2. ročník novinárskej súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality

2. ročník novinárskej súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyhlásil v roku 2009 druhý ročník súťaže „Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality“.

Poslanie súťaže: verejne vyzdvihnúť prácu novinárov, ktorá prispieva k rozvoju manažérstva kvality v Slovenskej republike.

Cieľ súťaže: podporiť a oceniť autorov za jedinečné práce, ktoré atraktívnym spôsobom zachytávajú problematiku manažérstva kvality a jej dosah na občiansky život, štátnu správu a podnikateľské prostredie.

Odborná hodnotiaca komisia mala po kvantitatívnom a kvalitatívnom monitoringu k dispozícii 515 článkov publikovaných v slovenských médiách v období od januára do konca septembra 2009.
Členmi hodnotiacej komisie boli:

  • Ing. Mgr. Peter Lukáč, predseda ÚNMS SR,
  • Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD., publicista, spisovateľ, historik, mierový aktivista
  • Oľga Ďuráková, MBA, poradca pre komunikáciu.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 9. novembra 2009 v historickej budove Národnej rady SR počas odovzdávania ocenení finalistom súťaže Národná cena SR za kvalitu roku 2009 za účasti podpredsedu Národnej rady SR Miroslava Číža.
Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a hodnotiacej komisie odovzdal ocenenie dvom víťazom.

Ocenenie v roku 2009 získali:

  • Ján Maloch v kategórii A) najlepší novinársky príspevok (autorstvo novinár, publicista)
  • Doc. Ing. Ján KRÁLIK, CSc.v kategórii B) najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť)

Ocenené články: