Sieň slávy Národnej ceny SR za kvalitu

Sieň slávy Národnej ceny SR za kvalitu

Sieň slávy Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť predstavuje zoznam najúspešnejších organizácií, ktorým sa v priebehu histórie tejto súťaže podarilo získať víťazstvo.

obrázok siene slávy

ÚNMS SR vyhlasuje národnú cenu od roku 2000. Svojou metodikou a priebehom je súťaž porovnateľná s národnými cenami za kvalitu vyhlasovanými v takmer vo všetkých európskych krajinách. Na hodnotenie organizácií využíva európsky uznávané modely kvality hodnotiace výkonnosť organizácií tak podnikateľského, ako i verejného sektora.

Každá organizácia, ktorá v novembri daného roka získa národnú cenu za kvalitu je automaticky zaradená do Siene slávy a to počas medzinárodnej konferencie o kvalite, ktorú Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizuje každoročne v mesiaci december.

Sieň slávy vo fyzickej podobe predstavuje banner približne o veľkosti tri krát tri metre, kde sú uvedené logá všetkých víťazných organizácií, ale skutočná hodnota a význam tejto siene je  skutočnosť, že predstavuje prehľad tých najúspešnejších organizácií, ktoré prešli a uspeli v komplexnom hodnotení, ktoré národná cena za kvalitu ponúka.

Sieň slávy NCSRKSZ (JPG, 2,7 MB)