Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2017

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2017

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlásil v roku 2017 štvrtý ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť. V rámci nej sa opäť hodnotil prístup organizácií podnikateľského a verejného sektora a ich výsledky v oblasti ekonomickej efektívnosti, environmentálnej zodpovednosti a sociálnej angažovanosti. Práve tieto tri oblasti tvoria základné piliere komplexného a systematického uplatňovania spoločenskej zodpovednosti.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov štvrtého ročníka Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť sa uskutočnilo dňa 20. novembra 2017 v Hoteli Bôrik v Bratislave. Počas slávnostného večera boli zároveň vyhlásené výsledky Národnej ceny SR za kvalitu a ďalších súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Víťazi súťaže:

Vodohospodárska výstavba, š.p. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky alebo poskytujúce služby)

fotografia z udeľovania ocenení

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka (kategória C – organizácie verejného sektora)

fotografia z udeľovania ocenení


Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť:

Trenčiansky samosprávny kraj (kategória C – organizácie verejného sektora)

fotografia z udeľovania ocenení

Bulletin o všetkých ocenených (PDF, 5,1 MB)

Fotoalbum (PDF, 5,5 MB)