Deň skúšobníctva 2016

Deň skúšobníctva 2016

Deň skúšobníctva 2016

Pri príležitosti „Dňa skúšobníctva 2016“, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval dňa 20. apríla 2016 odborný seminár pre autorizované a notifikované osoby.


Prezentácie: