Deň skúšobníctva 2018

Deň skúšobníctva 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval dňa 17. a 18. apríla 2018 Deň skúšobníctva 2018 spojený s odborným seminárom zameraným na dohľad nad trhom určených výrobkov. Seminár sa konal v priestoroch úradu na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava.

Prezentácie 17. 04. 2018

Prezentácie 18. 04. 2018