Deň skúšobníctva 2019

Deň skúšobníctva 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval v dňoch 10. a 11. apríla 2019 Deň skúšobníctva 2019 spojený s odborným seminárom zameraným na prehľad aktuálnych informácií z oblasti skúšobníctva, metrológie, technickej normalizácie a trhového dohľadu a workshop, ktorý sa týkal sprístupňovania zbraní a streliva na trhu. Seminár sa konal v priestoroch úradu na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava.

Prezentácie 10. 04. 2019

  • Výkon dohľadu nad trhom Dopravným úradom
    Ing. Štefan Petráš, DÚ

Prezentácie 11. 04. 2019