VMT Metrologické služby s. r. o.

VMT Metrologické služby s. r. o.

Názov spoločnosti:   VMT Metrologické služby s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Zárieč – Keblov 100, 013 32 Svederník

IČO: 51 410 524

Zoznam pracovísk (PDF, 180,6 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 282,3 kB)

Overovacia značka:   M32

Platnosť autorizácie:  do 08.07.2024

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/02112/2019-900/008030/2019 zo dňa 04.07.2019 (PDF, 332,3 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03392/2020-900/012387/2020 zo dňa 08.10.2020 (PDF, 358,1 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01688/2023-900/003157/2023 zo dňa 22.02.2023 (PDF, 322,3 kB)