SSE - Metrológia, s. r. o.

SSE - Metrológia, s. r. o.

Názov spoločnosti:   SSE – Metrológia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Škultétyho 76, 010 01 Žilina

IČO: 36 411 141

Zoznam pracovísk (PDF, 181,2 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 214,5 kB)

Overovacia značka:   M52

Platnosť autorizácie:  do 05.03.2024

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2014/900/001942/00359 zo dňa 24.03.2014 (PDF, 350,3 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2016/900/000776/00284 zo dňa 11.02.2016 (PDF, 300,6 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2016/900/008817/03059 zo dňa 20.10.2016 (PDF, 218,8 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. UNMS/00437/2019-900/001425/2019 zo dňa 05.03.2019 (PDF, 476,8 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03132/2020-900/010700/2020 zo dňa 04.09.2020 (PDF, 318,2 kB)