SSE - Metrológia, s.r.o.

SSE - Metrológia, s.r.o.

Názov spoločnosti:   SSE – Metrológia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Škultétyho 76, 010 01 Žilina

IČO: 36 411 141

Zoznam pracovísk (PDF, 181,5 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 208,4 kB)

Overovacia značka:   M52

Platnosť autorizácie:  do 28.02.2029

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/01551/2024-900/002426/2024 zo dňa 12.02.2024 (PDF, 345 kB)