Miroslav PREKOP - Autodielňa

Miroslav PREKOP - Autodielňa

Názov spoločnosti:   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA

Sídlo spoločnosti      Trenčianska Turná 717, 913 21 Trenčianska Turná

IČO: 43 249 132

Zoznam pracovísk (PDF, 181,3 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,9 kB)

Overovacia značka:   M96

Platnosť autorizácie:  do 10.10.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03948/2022-900/014866/2022 zo dňa 05.10.2022 (PDF, 337,2 kB)