Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Názov spoločnosti:   Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Sídlo spoločnosti      Studená 967/3, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 31 821 987

Zoznam pracovísk (PDF, 187,1 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 208,9 kB)

Overovacia značka:   M75

Platnosť autorizácie:  do 06.08.2024

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/02245/2019-900/008893/2019 zo dňa 25.07.2019 (PDF, 332,2 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/00527/2020-900/001665/2020 zo dňa 30.01.2020 (PDF, 301,5 kB)