Výskumný ústav vodného hospodárstva

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Názov spoločnosti:   Výskumný ústav vodného hospodárstva

Sídlo spoločnosti      Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 4297/5, 812 49 Bratislava

IČO: 00 158 850

Zoznam pracovísk (PDF, 185,8 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 207,2 kB)

Overovacia značka:   M27

Platnosť autorizácie:  do 03.08.2026

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2016/900/007153/02463 zo dňa 12.09.2016 (PDF, 311,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03157/2021-900/008753/2021 zo dňa 10.06.2021 (PDF, 321,7 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. UNMS/03694/2021-900/011455/2021 zo dňa 03.08.2021 (PDF, 309,9 kB)

Rozhodnutie o pozastavení autorizácie č. UNMS/02259/2022-900/004656/2022 zo dňa 21. 03. 2022 (PDF, 313,8 kB)

Rozhodnutie o zrušení pozastavenia autorizácie č. UNMS/02259/2022-900/005155/2022 zo dňa 28. 03. 2022 (PDF, 323,8 kB)