LemTach, s. r. o.

LemTach, s. r. o.

Názov spoločnosti:   LemTach, s. r. o.

Sídlo spoločnosti      Ernsta Wiesnera 6097/18, 901 01 Malacky

IČO: 54 078 334

Zoznam pracovísk (PDF, 177,4 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 200,1 kB)

Overovacia značka:   M99

Platnosť autorizácie:  do 15.11.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04211/2022-900/017198/2022 zo dňa 07.11.2022 (PDF, 337,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01711/2024-900/003194/2024 zo dňa 26.02.2024 (PDF, 338,3 kB)