Deň skúšobníctva 2022

Deň skúšobníctva 2022

Posudzovania zhody a zmeny v legislatíve (PDF, 1,5 MB)
Ing. Monika Laurovičová, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR

Aktuálne zo sveta  technickej normalizácie (PDF, 1,1 MB)
Ing. Vladimír Mikulec, Odbor technickej normalizácie, ÚNMS SR

Legislatívne novinky z oblasti metrológie 1 (PDF, 1,4 MB); Legislatívne novinky v oblasti metrológie 2 (PDF, 1,3 MB)
Ing. Michal Slezák, Odbor metrológie, ÚNMS SR

Aktivity odboru kvality a projektového riadenia (PDF, 2 MB)
JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., Odbor kvality a projektového riadenia, ÚNMS SR

Aktuálne informácie z oblasti akreditácie (PDF, 542,4 kB)
Mgr. Martin Senčák, SNAS

Výsledky kontrolnej činnosti SOI z oblasti bezpečnosti výrobkov za rok 2022 (PDF, 1,8 MB)
JUDr. Tímea Mogyorosiová, Slovenská obchodná inšpekcia

Skúsenosti orgánov inšpekcie práce v oblasti trhového dohľadu (PDF, 1,2 MB)
Ing. Daniela Gecelovská, PhD., Národný inšpektorát práce

Dopravný úrad – orgán dohľadu pre svet plavidiel (PDF, 688,3 kB)
Ing. Marián Smatana, Dopravný úrad

Výkon trhového dohľadu nad zdravotníckymi pomôckami (PDF, 1,3 MB)
Mgr. Jan Huravik, Štátny ústav pre kontrolu liečiv,

Slovenský metrologický inšpektorát a jeho výkon dohľadu nad trhom (PDF, 1,2 MB)
Ing. Anna Kováčiková, PhD. , Slovenský metrologický inšpektorát

Výkon dozoru Hlavného banského úradu nad trhom (PDF, 951,2 kB)
Ing. Vladimír Kost, Hlavný banský úrad

Nový spôsob uvádzania hnojív na trh – problémy a výzvy (PDF, 702,9 kB)
Ing. Lucia Horeličanová, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky