TMK 2022

17. ročník súťaže Top manažéri kvality

VÝSLEDKY

logo súťaže Top manažéri kvality

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlásil dňa 8. novembra 2022 výsledky Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť a ďalších súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR, medzi ktoré patrí aj súťaž Top manažéri kvality.

V poradí 17. ročník súťaže bol vyhlásený v mesiaci jún a organizácie podnikateľského a verejného sektora mali možnosť prihlásiť do súťaže svojich manažérov kvality, metodikov modelu CAF/modelu výnimočnosti EFQM alebo osoby, ktoré vykonávajú v ich organizácii prácu priamo spojenú s manažérstvom kvality.

Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave a víťazi súťaže si prevzali svoje ocenenia z rúk predsedníčky ÚNMS SR, Kataríny Surmíkovej Tatranskej.

Víťazmi 17. ročníka súťaže Top manažéri kvality sa stali:

Kategória A) súkromný sektor

Peter Tinka, vedúci Quality Automotive Europe, Schaeffler Skalica spol. s r.o.

foto Peter Tinka

Kategória B) sektor verejnej správy

Peter Madzík, poverenec pre kvalitu, Katolícka univerzita v Ružomberku

foto Peter Madzík