Kontakty

Slovenský metrologický inšpektorát

Karloveská 63, 841 04 Bratislava
(budova Slovenského metrologického ústavu)


Tel.: 02 /4020 3670
e-mail: smi@smi.sk

IČO: 30 814 502

DIČ: 2020918075

Bankové spojenia:
Štátna pokladnica číslo účtu: SK55 8180 0000 0070 0007 6744

Štátna pokladnica číslo účtu: SK11 8180 0000 0070 0007 6760

 

Riaditeľstvo

Od: 1.5.2019
Karloveská 63
841 04 Bratislava
Tel.: 02/4020 36 70

Meno

Funkcia

Mgr. Mária Schwantzer
maria.schwantzer@smi.sk

riaditeľka

Dagmar Schmidt
sekretariat@smi.sk

sekretariát
Mgr. Barbora Škreňová
barbora.skrenova@smi.sk

referent správneho konania Bratislava
a referent správneho konania Nitra

02/32101 688

Mgr. Martina Štefaničková
martina.stefanickova@smi.sk

referent správneho konania Košice

02/40203 667

к.ю.н. Mgr. Michal Ondrejčík, PhD.
michal.ondrejcik@smi.sk

referent správneho konania Košice

manažér kvality

02/40203 672

JUdr. Lukáš Vidlička
lukas.vidlicka@smi.sk
referent správneho konania Banská Bystrica
a referent poverený vymáhaním pohľadávok
02/3210 1689