Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu do tlačiarní vrátane dopravy na adresu sídla ÚNMS SR. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 1 výzvy.

Výzva ÚNMS SR do 29.06.2022 do 10:00 h Dokumenty
k stiahnutiu
Výzva na predloženie ponuky "Spotrebný materiál do tlačiarní 05-2022"  stiahnuť (PDF, 521,8 kB)
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky s návrhom na plnenie kritérií stiahnuť (XLSX, 13,5 kB)
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača stiahnuť (DOCX, 19,3 kB)