Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky s nízkou hodnotou

07.11.2019 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných a dátových služieb pre všetkých zamestnancov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej...

26.04.2019 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je Dodávka a montáž optických a metalických trás s dodávkou a zapojením...

09.04.2019 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:Predmetom zákazky je zaobstaranie výpočtovej techniky pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a...

19.03.2019 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii...

07.12.2018 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa...

16.12.2016 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmetom zákazky je preverenie finančných informácií súvisiacich s implementáciou európskych normalizačných...

14.12.2016 Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazka pozostáva z: Poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu Poistenie sa musí vzťahovať na zodpovednosť za...

14.12.2016 Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazka pozostáva z: Poistenia nehnuteľností (stavieb) Škody spôsobené živelnou udalosťou Škody spôsobené...