Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky s nízkou hodnotou

08.10.2021 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov, dokovacích staníc a príslušenstva. Podrobný popis požadovaných parametrov je uvedený v prílohe č.1 tejto...

11.05.2021 Zákazky s nízkou hodnotou

      Predmet zákazky:Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie nového web...

30.11.2020 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov s príslušenstvom....

13.10.2020 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:Predmetom uvedeného verejného obstarávania je výber operátora na pevné telekomunikačné služby...

28.09.2020 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov a príslušenstva. Podrobný...

07.11.2019 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných a dátových služieb pre všetkých zamestnancov Úradu...

26.04.2019 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je Dodávka a montáž optických a metalických trás s dodávkou a zapojením...

09.04.2019 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:Predmetom zákazky je zaobstaranie výpočtovej techniky pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a...

19.03.2019 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii...

07.12.2018 Zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa...