Predmetom zákazky je obstaranie Firewall-u a 3 ročnej podpory na jeho prevádzku a udržbu. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia  je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.

Výzva na obstaranie Firewall-u vo formáte .pdf  stiahnuť (PDF, 398,9 kB)
Príloha č. 1 vo formáte .pdf stiahnuť (PDF, 635,3 kB)
Príloha č. 2 vo formáte .xlsx stiahnuť (XLSX, 11,8 kB)
Príloha č. 2 vo formáte .ods stiahnuť (ODS, 5,4 kB)
Čestné vyhlásenie uchádzača vo formáte .docx stiahnuť (DOCX, 22,8 kB)
Čestné vyhlásenie uchádzača vo formáte .odt stiahnuť (ODT, 12,3 kB)