Národná cena SR za kvalitu 2012

Národná cena SR za kvalitu 2012

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2012

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky organizoval v roku 2012 v poradí 13. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu (Národná cena). Tá predstavuje najprestížnejšiu národnú cenu kvality pre organizácie a zároveň najvyšší možný stupeň uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality v Slovenskej republike. Národná cena odlišuje organizácie a vodcov v danom odvetví s nespochybniteľnými dôkazmi dosiahnutých úspechov v pretváraní stratégie do reality a trvalého zlepšovania ich organizačnej výkonnosti.

Hlavným cieľom súťaže je motivovať a podporovať organizácie verejnej správy  a podnikateľského sektoru v trvalom zlepšovaní výkonnosti pomocou implementácie vybraných modelov kvality.

Slávnostné vyhlásenie
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo počas Európskeho týždňa kvality, dňa 12. novembra 2012 v Historickej budove Národnej rady SR pod gesciou Jeho Excelencie pána Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky, za účasti  členov vlády, predsedov ústredných orgánov štátnej správy, veľvyslancov, rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl a ďalších predstaviteľov podnikateľského sektora a verejnej správy.

Výsledky súťaže NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU 2012

Ocenení finalisti: 

Nemak Slovakia s.r.o. (Kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)
Duslo, a.s.  (Kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov)
Protherm Production s.r.o. (Kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti

Technická univerzita v Košiciach (Kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)
GEMOR Fashion s.r.o. (Kategória B1 - organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov)
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (Kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže: 

Gymnázium - Varšavská cesta 1, Žilina (Kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (Kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)

Zároveň boli počas slávnostného večera vyhlásené výsledky súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality za rok 2012 a po druhýkrát sa v Slovenskej republike udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF organizácii verejnej správy, ktorá úspešne splnila náročné kritériá Externej spätnej väzby modelu CAF.

Výsledky súťaže ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality

Ocenený v  kategórii A – najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista)

Ocenenie v tejto kategórii nebolo udelené.

Ocenený v kategórii B - najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť)

Iveta Revayová, QMS co-ordinator, TRW Automotive (Slovakia) s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, Samoriadiaca jednotka v spoločnosti „BUSINESS UNIT“ ako efektívny spôsob riadenia výroby, uverejnené v časopise Kvalita 1. marca 2012

EXTERNÁ SPÄTNÁ VÄZBA MODELU CAF - UDELENIE TITULU „EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch

Bulletin ocenených (PDF, 971,2 kB) (PDF, 971,2 kB)

Bulletin po odovzadní cien (PDF, 3,1 MB) (PDF, 4,2 MB)