TMK 2010

TMK 2010

Dňa 7. decembra 2010 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Top manažéri kvality roku 2010.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 7. decembra 2010 počas 7. národnej konferencie o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa konala v dňoch 7. – 8. decembra 2010 v Správe účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí SR v Bratislave. Slávnostný večer sa uskutočnil za účasti predstaviteľov ministerstiev a predsedov ústredných orgánov štátnej správy ako aj účastníkov konferencie. Ocenenia Top manažérom kvality roku 2010 odovzdala Lucia Gocníková, predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej „ÚNMS SR“).

ÚNMS SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil v roku 2010 v poradí VIII. ročník tejto súťaže, čím pokračoval v tradícii oceňovania významných predstaviteľov manažérstva kvality v Slovenskej republike. Záštitu nad súťažou prevzala Rada Národného programu kvality Slovenskej republiky.

Ocenenie Top manažéri kvality roku 2010 v kategórii A) súkromný sektor získali:

Katarína Srdošová (PDF, 117,3 kB), 3EC International a.s.
Tibor Hanesz (PDF, 117,0 kB) U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vladimír Budinský (PDF, 117,6 kB), Cesty Nitra, a.s.

fotografia z udeľovania ocenení

Ocenenie Top manažéri kvality roku 2010 v kategórii B) sektor verejnej správy získali:

  • Helena Čierna (PDF, 119,1 kB) (PDF, 119,1 kB), Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
  • Jozef Zajac (PDF, 118,4 kB) (PDF, 118,4 kB), Technická univerzita v Košiciach
  • Monika Gajdošová (PDF, 122,2 kB) (PDF, 122,2 kB), Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

fotografia z udeľovania ocenení