Je elektronickým periodikom z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a užšou "elektronickou" verziou časopisu Metrológia a skúšobníctvo.

Samotný časopis Metrológia a skúšobníctvo je obohatený o plné znenia príspevkov z oblasti Výskumu a vývoja, ktoré sú lektorované (recenzované) externými posudzovateľmi.

Tlačený časopis je od roku 2014 polročníkom a jeho vydavateľom je rovnako Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

V prípade záujmu je možné si ho objednať elektronicky na shop@normoff.gov.sk alebo na adrese:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor technickej normalizácie
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

Informácia pre prispievateľov:
Uzávierka príspevkov pre rok 2021 je v nasledovných termínoch:
3.9.2021 a 29.11.2021.


ROK 2021

eMetrológia a skúšobníctvo 1/2021 stiahnuť (PDF, 5,2 MB)

ROK 2020