eMetrológia, skúšobníctvo a technické normy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky od roku 2014 začal s produkciou elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktoré bolo užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. Od roku 2023, skoro po desiatich rokoch, sme náš elektronický časopis zaevidovali pod ev. č. EV 168/23/EPP na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako odbornú elektronickú periodickú publikáciu s periodicitou vydávania 3 krát ročne.

Samotný tlačený časopis prešiel tiež v roku 2023 zmenou názvu na Metrológia, skúšobníctvo a technické normy a je vedeckou periodickou publikáciou a od roku 2014 je polročníkom, ktorého vydavateľom je rovnako Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

V prípade záujmu je možné tlačený časopis objednať elektronicky na shop@normoff.gov.sk alebo na adrese:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

Informácia pre prispievateľov:
Uzávierka príspevkov pre rok 2024 je v nasledovných termínoch: 27.4.2024, 31.8.2024 a 20.11.2024

ROK 2023

Názov Dokumenty na stiahnutie
eMetrológia, skúšobníctvo a technické normy 3/2023 stiahnuť (PDF, 5,6 MB)
eMetrológia, skúšobníctvo a technické normy 2/2023 stiahnuť (PDF, 11 MB)
eMetrológia, skúšobníctvo a technické normy 1/2023 stiahnuť (PDF, 6,3 MB)

ROK 2022

Názov Dokumenty na stiahnutie
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2022 stiahnuť (PDF, 7,8 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2022 stiahnuť (PDF, 9,8 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2022 stiahnuť (PDF, 6 MB)

ROK 2021

Názov Dokumenty na stiahnutie
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2021 stiahnuť (PDF, 3,3 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2021 stiahnuť (PDF, 3,7 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2021 stiahnuť (PDF, 5,2 MB)

ROK 2020

Názov  Dokumenty na stiahnutie
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2020 stiahnuť (PDF, 5 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2020 stiahnuť (PDF, 5,6 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2020 stiahnuť (PDF, 4,3 MB)

ROK 2019

Názov Dokumenty na stiahnutie
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2019 stiahnuť (PDF, 6,7 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2019 stiahnuť (PDF, 3,2 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2019 stiahnuť (PDF, 5,2 MB)

ROK 2018

Názov Dokumenty na stiahnutie
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2018 stiahnuť (PDF, 945,5 kB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2018 stiahnuť (PDF, 3,6 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2018 stiahnuť (PDF, 4,5 MB)

ROK 2017

Názov  Dokumenty na stiahnutie
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2017 stiahnuť (PDF, 5,4 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2017 stiahnuť (PDF, 8 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2017 stiahnuť (PDF, 983,2 kB)
eMetrológia a skúšobníctvo 4/2017 stiahnuť (PDF, 2,4 MB)

ROK 2016

Názov Dokumenty na stiahnutie
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2016 stiahnuť (PDF, 4,1 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2016 stiahnuť (PDF, 1,8 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2016 stiahnuť (PDF, 3,3 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 4/2016 stiahnuť (PDF, 799,8 kB)

ROK 2015

Názov Dokumenty na stiahnutie
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2015 stiahnuť (PDF, 4,5 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2015 stiahnuť (PDF, 5,7 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2015 stiahnuť (PDF, 6,2 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 4/2015 stiahnuť (PDF, 2,5 MB)