Deň skúšobníctva 2023

Deň skúšobníctva 2023

Aktuálne informácie z oblasti posudzovania zhody (PDF, 4,5 MB)

Ing. Monika Laurovičová, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR


Aktuálne informácie zo sveta technickej normalizácie (PDF, 1,9 MB)

Ing. Dušan Butaš, Odbor technickej normalizácie, ÚNMS SR


Aktuálne informácie z oblasti metrológie (PDF, 4,5 MB)

Ing. Jaroslav Boris, Odbor metrológie, ÚNMS SR


Aktivity odboru kvality a projektového riadenia (PDF, 3,6 MB)

JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., Odbor kvality a projektového riadenia ÚNMS SR


Aktuálne informácie z oblasti akreditácie (PDF, 10,5 MB)

Ing. Štefan Král, PhD., SNAS


Výsledky kontrolnej činnosti SOI v oblasti určených výrobkov za rok 2022 (PDF, 1,3 MB)

JUDr. Tímea Mogyorosiová, Slovenská obchodná inšpekcia


Skúsenosti orgánov inšpekcie práce v oblasti trhového dohľadu (PDF, 1,5 MB)

Ing. Martina Kosturáková, PhD., Národná inšpekcia práce


Trhový dohľad nad zdravotníckymi pomôckami (PDF, 2,7 MB)

Ing. Boris Zajac, Štátny ústav pre kontrolu liečiv


Slovenský metrologický inšpektorát a výkon dohľadu nad trhom v oblasti meradiel (PDF, 2,5 MB)

Ing. Anna Kováčiková, PhD., Slovenský metrologický inšpektorát


Výkon hlavného dozoru za rok 2022 nad určenými výrobkami v pôsobnosti banských úradov SR 1 (PDF, 222,9 kB), Výkon hlavného dozoru za rok 2022 nad určenými výrobkami v pôsobnosti banských úradov SR 2 (PDF, 1,4 MB)

Ing. Pavel Gašparík, Ing. Vladimír Kost, Hlavný banský úrad


Výkon dohľadu nad námorným vybavením (PDF, 4,2 MB)

Ing. Josef Mrkva, Ministerstvo dopravy SR, Námorný úrad