TMK 2023

18. ročník súťaže Top manažéri kvality

VÝSLEDKY

logo súťaže Top manažéri kvality

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlásil 9. novembra 2023 výsledky Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť a ďalších súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR, medzi ktoré patrí aj súťaž Top manažéri kvality.

Tento rok bol vyhlásený 18. ročník súťaže a organizácie podnikateľského a verejného sektora mali možnosť prihlásiť do súťaže svojich manažérov kvality, metodikov modelu CAF/modelu výnimočnosti EFQM alebo osoby, ktoré vykonávajú v ich organizácii prácu priamo spojenú s manažérstvom kvality.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave a víťazi súťaže si prevzali svoje ocenenia z rúk predsedníčky ÚNMS SR, Kataríny Surmíkovej Tatranskej.

Víťazmi 18. ročníka súťaže Top manažéri kvality sa stali:

Kategória A) súkromný sektor

Magdaléna Surová, skupinová mamažérka kvality, SHP Harmanec, a.s.

foto ocenenej v kategórii A - Magdaléna Surová

Kategória B) sektor verejnej správy

Zuzana Hatríková, manažérka kvality odboru laboratórnych činností Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave

foto ocenenej v kategórii B - Zuzana Hatríková