Výročná správa o činnosti autorizovaných a notifikovaných osôb

Výročná správa o činnosti autorizovaných a notifikovaných osôb

Výročné správy o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb (ďalej len „AO/NO“) požaduje odbor skúšobníctva a európskych záležitosti od AO/NO  každoročne za obdobie príslušného kalendárneho roku, na účely vypracovania správy o činnosti AO/NO, získania informácií od AO/NO požadovaných podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a doplnení niektorých zákonov a získania  informácií do výročnej správy úradu za daný kalendárny rok.

Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti vypracoval metodický postup spolu so vzorom na vypracovanie a zaslanie Výročnej správy o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb, ktorého účelom je pomoc AO/NO pri správnom vypĺňaní výročnej správy a tým aj zaistenie presnejších výsledkov a prehľadu o ich činnosti.

Metodický postup č. 14/2019, ktorým sa upravuje postup na vypracovanie a zaslanie Výročnej správy o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb  (PDF, 1,1 MB)

Výročná správa o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb (DOCX, 53,9 kB) (vzor vo formáte .docx)

Výročná správa o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb (ODT, 65,3 kB) (vzor vo formáte .odt)

Zoznam vydaných dokumentov (XLSX, 11,1 kB) (vo formáte .xlsx)

Zoznam vydaných dokumentov (ODS, 4,8 kB) (vo formáte .ods)


2022 (PDF, 715,9 kB)

2021 (PDF, 1,3 MB)

2020 (PDF, 878,6 kB)

2019 (PDF, 836,4 kB)

2018 (PDF, 436,7 kB)

2017 (PDF, 475,2 kB)

2016 (PDF, 584,9 kB)