Národná cena SR za kvalitu 2011

Národná cena SR za kvalitu 2011

Odovzdávala sa Národná cena SR za kvalitu 2011
Prvý titul Efektívny používateľ modelu CAF

 
Dňa 7. novembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov XII. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky zorganizoval 12. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu 2011. Súťaž je určená pre organizácie zaoberajúce sa výrobou alebo poskytovaním služieb, ktoré sú registrované na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je motivovať a podporovať organizácie verejnej správy a podnikateľského sektoru v trvalom zlepšovaní výkonnosti pomocou implementácie vybraných modelov kvality.
 
Slávnostné vyhlásenie
 
Dňa 7. novembra 2011 sa počas Európskeho týždňa kvality uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu za rok 2011 v Historickej budove Národnej rady SR za účasti Jeho Excelencie pána Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedov ústredných orgánov štátnej správy, veľvyslancov, rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl a ďalších predstaviteľov podnikateľského sektora a verejnej správy.
Súťaž Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality v Slovenskej republike. Súťaž odlišuje organizácie a vodcov v danom odvetví s nespochybniteľnými dôkazmi dosiahnutých úspechov v pretváraní stratégie do reality a trvalého zlepšovania ich organizačnej výkonnosti.

Počas slávnostného aktu boli vyhlásené aj výsledky súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality za rok 2011 a zároveň bol prvýkrát v Slovenskej republike udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF.
 
Výsledky
 
SÚŤAŽ NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU 2011
 
Ocenení finalisti v kategórii A1 (organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov):
Whirlpool Slovakia, odštepný závod Výroba domácich spotrebičov Poprad
Slovalco, a.s.
Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o.

Ocenení finalisti v kategórii A2 (organizácie poskytujúce služby nad 51 zamestnancov):
SPP - distribúcia, a.s.
INDEXNOSLUŠ s.r.o.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti v kategórii A1 (organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov):
Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora):
Prešovská univerzita v Prešove

SÚŤAŽ OCENENIE ZA PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY

Ocenení v najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista):
David Melichar a Rastislav Neczli, Zabudnite na procesy, venujte sa službám! (InfoWare, 3. november 2010)

Ocenený v najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť):
Ján Košturiak, Mýty o manažmente (Trend, 24. marec 2011)


Titul EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF získal Najvyšší kontrolný úrad SR.

Bulletin ocenených (PDF, 7,7 MB) (PDF, 7,7 MB)

Bulletin po odovzadní cien (PDF, 12,7 MB) (PDF, 12,7 MB)