3. ročník novinárskej súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality

3. ročník novinárskej súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality

Cena za publicistický prínos v oblasti kvality

Prof. Jozef Mihok, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky včera počas odovudávania Národnej ceny SR za kvalitu 2010 ocenil novinárov a zástupcov odbornej verejnosti, ktorí prezentovali v tomto roku manažérstvo kvality a jeho dosah na občiansky život, podnikateľské prostredie a verejnú správu. Publicistické články boli prezentované z pohľadu interpretácie témy a problému, originality a pútavosť spracovania, štýl vyjadrovania a odbornosť.

Ocenení v  kategórii A - publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista):

Ocenení v kategórii B - odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť):