Spracovateľ medzinárodnej spolupráce – vyššia úroveň spolupráce pre členov TK

Spracovateľ medzinárodnej spolupráce – vyššia úroveň spolupráce pre členov TK

ÚNMS SR ako národný normalizačný orgán je členom ISO, IEC, CEN, CENELEC

Mezinárodná organizácia pre normalizáciu
(od 1993)
 Logo ISO
Medzinárodná elektrotechnická komisia
(od 1993)
 Logo IEC
Európsky výbor pre normalizáciu
(od 2003)
 Logo CEN
Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike
(od 2002)
 Logo CENELEC

V prípade, že preukážete odbornosť vo svojej oblasti pôsobenia a jazykové znalosti potrebné na komunikáciu na rokovaniach a korešpondenčne, môžete sa stať spracovateľom medzinárodnej spolupráce. Aktívna spolupráca spracovateľa medzinárodnej spolupráce – člena odporučeného TK, znamená jeho účasť na pripomienkovaní dokumentov tvorených v technických komisiách, subkomisiách ISO, IEC, CEN, CENELEC, spracovanie národného stanoviska zo získaných pripomienok členov TK, možnú účasť na rokovaniach grémií CEN, CENELEC, ISO, IEC a obhajobu národného stanoviska.

Spracovateľ medzinárodnej spolupráce získa prístup na online vzdelávaciu platformu ISO alebo IEC s možnosťou absolvovať bezplatne kurzy z oblasti technickej normalizácie. (PDF, 391,2 kB)

Podrobnejšie o pravidlách spolupráce pozri  MP56 Metodický postup o spolupráci s európskymi normalizačnými organizáciami CEN a CENELEC (PDF, 1,5 MB) a MP57 Metodický postup o spolupráci s medzinárodnými normalizačnými orgánmi ISO a IEC. (PDF, 644,2 kB)

Informácia o spracúvaní osobných údajov (PDF, 360,2 kB)
Súhlas so spracovaním osobných údajov (PDF, 124,1 kB)