Metodické postupy

Metodické postupy

 • MP 03: 2021 (PDF, 868,6 kB) Tvorba pôvodných slovenských technických noriem a pôvodných technických normalizačných informácií
  v znení Dodatku č. 01 účinného od 23. 5. 2022
  v znení Dodatku č. 02 účinného od 1. 1. 2023

 • Príloha č.1: Návrhový list na vypracovanie normalizačného dokumentu (DOCX, 18,1 kB)
 • Príloha č.6: Kontrolný zoznam pre spracovateľa (DOCX, 19,7 kB)
 • Príloha č.10: Etapy tvorby normalizačného dokumentu a ich približný časový rámec (DOCX, 16,1 kB)
   
 • MP 08: 2022 (PDF, 1,6 MB) Metodický postup o stavbe, členení a úprave slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií pri preberaní dokumentov normalizačných organizácií CEN, CENELEC a ETS
  v znení dodatku č. 01 účinného od 1. 1. 2023

 • MP 09: 2022 (PDF, 997,1 kB) Metodický postup o stavbe, členení a úprave slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií pri preberaní dokumentov normalizačných orgánov ISO a IEC a iných národných normalizačných orgánov
  v znení dodatku č. 01 účinného od 1. 1. 2023
 • MP 10: 2022 (PDF, 2 MB) Metodický postup o stavbe, členení a úprave slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií
  v znení dodatku č. 01 účinného od 1. 1. 2023

 • MP 54: 2019 (PDF, 715,6 kB) Metodický postup, ktorým sa realizuje program Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (platný od 10. 6. 2021)
   
 • MP 56: 2019 (PDF, 1,5 MB) Metodický postup o spolupráci s európskymi normalizačnými organizáciami CEN a CENELEC
   
 • MP 57: 2019 (PDF, 644,2 kB) Metodický postup o spolupráci s medzinárodnými normalizačnými orgánmi ISO a IEC
    
 • Nadradená štruktúra, identický základný text, všeobecné termíny a základné definície noriem systémov manažérstva  Smernica ISO_IEC_Dodatok SL (PDF, 621,8 kB)