Deň skúšobníctva 2021

Deň skúšobníctva 2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval dňa 26. októbra 2021 online konferenciu Deň skúšobníctva a Deň normalizácie 2021.

Aktuálne informácie z oblasti skúšobníctva (PPTX, 1,4 MB)
Ing. Monika Laurovičová, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR

Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie (PPTX, 385,9 kB)
Ing. Viera Huková, Odbor technickej normalizácie, ÚNMS SR

Aktuálne informácie z oblasti metrológie (PPTX, 339,1 kB)
Ing. Tomáš Miřetinský, Odbor metrológie, ÚNMS SR

Aktuálne informácie z oblasti kvality (PPTX, 34,3 MB)
JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., Odbor kvality a projektového riadenia, ÚNMS SR

Aktuálne informácie z oblasti akreditácie (PPTX, 697,2 kB)
Ing. Juraj Randus, SNAS


Aktuálne informácie o výkone trhového dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia (PPTX, 201,9 kB)
JUDr. Tímea Mogyorosiová

Národný inšpektorát práce (PPTX, 15,1 MB)
Ing. Daniela Gecelovská, PhD.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (PPTX, 501,3 kB)
Mgr. Jan Huravik

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (PPTX, 296,4 kB) 
Ing. Jana Miškovičová

Slovenský metrologický inšpektorát (PPTX, 6,5 MB)
Ing. Anna Kováčiková

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (PPTX, 11,5 MB)

Dopravný úrad (PPT, 658,9 kB)

Novela zákona č. 56/2018 Z. z.  (PPTX, 616,5 kB)
Ing. Monika Laurovičová, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR


Národná vodíková stratégie - predpoklad pre konkurencieschopnosť Slovenskej republiky (PPTX, 5,2 MB)
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., TU v Košiciach

Európske certifikačné schémy posudzovania kybernetickej bezpečnosti (PPTX, 7,8 MB)
Ing. Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Zelená ekonomika - problematika separovania odpadov (PPTX, 16,8 MB)
Ing. Marek Hrabčák, Geosofting, s.r.o. Prešov
Doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD., Slovenská spoločnosť pre životné prostredie