Deň skúšobníctva 2021

Deň skúšobníctva 2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval dňa 26. októbra 2021 online konferenciu Deň skúšobníctva a Deň normalizácie 2021.

Prezentácie z Dňa skúšobníctva a Dňa normalizácie 2021