Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Objednávky a faktúry
  3. Faktúry v roku 2019

Faktúry v roku 2019

Číslo faktúry IČO dodávateľa Popis plnenia Celková hodnota Dátum doručenia
0000320008/2019 31396674 nespotr.jedálne kup.166ks 785,18 € 20.12.2019
0000320007/2019 35763469 Dps, úroky z omeškania 5,79 € 16.08.2019
0000320006/2019 44483767 dobropis úroku z omeš. 17,76 € 14.08.2019
0000320005/2019 44483767 úrok z omeškania 10,48 € 01.08.2019
0000320004/2019 35763469 Dps zmluvná pokuta ST 107,81 € 28.05.2019
0000320003/2019 44483767 úrok z omešk. dobropis 52,25 € 29.04.2019
0000320002/2019 36745162 Dps, správa domeny 2019 15,71 € 18.02.2019
0000310917/2019 0 DIN predaj noriem 4Q 2019 69,22 € 31.01.2020
0000310916/2019 44483767 VSE_310896_zúčt. do N 500,00 € 10.01.2020
0000310915/2019 44483767 VSE_310897_zúčt. do N 8270,00 € 10.01.2020
0000310914/2019 35852216 konzult.a škol.sl. 12/19 1401,12 € 27.01.2020
0000310913/2019 45952671 nákup Rioba 23,76 € 17.01.2020
0000310912/2019 0 Royalties 4Q 2019 1012,20 CHF 17.01.2020
0000310911/2019 36978663 revízie výťahov 2019 96,77 € 16.01.2020
0000310910/2019 35966742 ubytovanie 762,00 € 16.01.2020
0000310909/2019 35966742 ubytovanie 125,00 € 16.01.2020
0000310908/2019 35966742 ubytovanie 120,00 € 16.01.2020
0000310906/2019 43860125 dod. plynu, Štefanovič. 76,94 € 15.01.2020
0000310905/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky,Karl 3710,99 € 14.01.2020
0000310904/2019 42128277 právne služby 966,00 € 14.01.2020
0000310903/2019 36631124 výplatné úver 1302,10 € 15.01.2020
0000310902/2019 30810701 ref. nákl. na teplo 8130,31 € 14.01.2020
0000310901/2019 47258314 server housing 191,20 € 15.01.2020
0000310900/2019 6578705 dátový obsah 4. Q 2019 19000,00 CZK 13.01.2020
0000310899/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky, Št. 107,71 € 10.01.2020
0000310898/2019 35754117 bezpeč. služby 150,00 € 10.01.2020
0000310897/2019 44483767 elektrina Karloveská 7756,26 € 10.01.2020
0000310896/2019 44483767 elektrina Štefanovičova 532,04 € 10.01.2020
0000310895/2019 35763469 služby mobilnej siete 613,04 € 07.01.2020
0000310894/2019 52626571 prevádzka web sídla 120,00 € 08.01.2020
0000310893/2019 31402445 monitor. médií 178,80 € 08.01.2020
0000310892/2019 46068864 upratov. práce 1358,40 € 08.01.2020
0000310891/2019 31322832 PHL, paliv. karty 582,83 € 07.01.2020
0000310890/2019 30814677 údržba,servis tlač. zar. 925,24 € 07.01.2019
0000310889/2019 50638068 obsluha plynov. kotolne 396,00 € 07.01.2020
0000310888/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 07.01.2020
0000310887/2019 35763469 hlasové a dátové služby 692,50 € 07.01.2020
0000310886/2019 44483767 VSE_310831_zúčt. do N 7280,00 € 10.12.2019
0000310885/2019 44483767 VSE_310830_zúčt. do N 460,00 € 10.12.2019
0000310884/2019 36556653 Predplatné Forbes 33,00 € 31.12.2019
0000310883/2019 31592503 Školenie Zákon o inf. tec 480,00 € 23.12.2019
0000310882/2019 46881239 Vyjadrenie o existencií 25,00 € 23.12.2019
0000310881/2019 46468668 výmena podz. hydrantu 4522,21 € 23.12.2019
0000310880/2019 36653004 tech. inšpek. výťahov 497,28 € 19.12.2019
0000310879/2019 36277151 umývačka riadu 262,89 € 20.12.2019
0000310878/2019 35850370 vodné,stočné, zrážky 2380,36 € 19.12.2019
0000310877/2019 31338551 tlačiareň 1074,00 € 19.12.2019
0000310876/2019 61855057 oprava ISONET 56000,00 CZK 18.12.2019
0000310875/2019 35743468 spotrebný mater. do tlač 1287,00 € 18.12.2019
0000310874/2019 30222575 Opr.induk.slučky KV 474,00 € 18.12.2019
0000310873/2019 31322832 PHL paliv.karty 1.-151219 540,67 € 18.12.2019
0000310872/2019 35743468 Nákup firewallu 22387,20 € 17.12.2019
0000310871/2019 35743468 počítač HP ProOne 957,60 € 17.12.2019
0000310870/2019 45704848 servis.kontrola Alarm sys 360,00 € 17.12.2019
0000310869/2019 397687 Vypracovanie znal.posudku 9360,00 € 17.12.2019
0000310868/2019 35860251 Oprava SMV vozidla 484,14 € 17.12.2019
0000310867/2019 35860251 Oprava SMV vozidla BL263P 215,00 € 17.12.2019
0000310866/2019 35860251 Oprava SMV vozidla 1412,70 € 17.12.2019
0000310865/2019 35715782 občerstv. prac. porada 1560,60 € 17.12.2019
0000310864/2019 30810701 nákl. na dodávku tepla 5666,68 € 17.12.2019
0000310863/2019 35852216 konzult. školiace služby 1501,20 € 17.12.2019
0000310862/2019 0 ROYALTIES 292,80 USD 16.12.2019
0000310861/2019 0 členský popl. 2020 71166,00 € 16.12.2019
0000310860/2019 0 členský popl. 2020 33859,00 € 16.12.2019
0000310859/2019 45282081 občerstv. školenie 54,00 € 17.12.2019
0000310858/2019 47696028 HDD do servera 114,00 € 16.12.2019
0000310857/2019 11838132 predĺženie licencie ESET 3100,80 € 16.12.2019
0000310856/2019 36660248 aplikácia portálu noriem 216,00 € 16.12.2019
0000310855/2019 35792175 opak. úradná skúška výťah 360,00 € 16.12.2019
0000310854/2019 36631124 expres zásielka 8,90 € 13.12.2019
0000310853/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 682,03 € 13.12.2019
0000310852/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 13,08 € 13.12.2019
0000310851/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 82,60 € 13.12.2019
0000310850/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 308,15 € 11.12.2019
0000310849/2019 35850370 vodné,stočné, zrážky, Št. 152,29 € 13.12.2019
0000310848/2019 35825294 Licencia Adobe Acrobat 420,23 € 13.12.2019
0000310847/2019 44925417 materiál do tlačiarní, 1617,71 € 13.12.2019
0000310846/2019 36631124 výplatné úver, PO BOX 1203,00 € 13.12.2019
0000310845/2019 31360394 biela farba 26,40 € 19.12.2019
0000310844/2019 31103278 IBM Informix WRKGRP 1790,40 € 12.12.2019
0000310843/2019 397687 prevzatie eu noriem prekl 3500,00 € 11.12.2019
0000310842/2019 35743468 PC All-in-one 5745,60 € 12.12.2019
0000310841/2019 42128277 právne služby 1974,00 € 12.12.2019
0000310840/2019 47258314 server housing 191,20 € 11.12.2019
0000310839/2019 36660248 služby tel. techn.podpory 1500,00 € 11.12.2019
0000310838/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 218,76 € 10.12.2019
0000310837/2019 45952671 drobný nákup 139,40 € 11.12.2019
0000310836/2019 30810701 správa a údržba majet. 25134,48 € 10.12.2019
0000310835/2019 43809731 ubytovanie,strava 612,60 € 10.12.2019
0000310834/2019 35754117 bezpeč. služby 150,00 € 10.12.2019
0000310833/2019 35763469 hlasové, dátové služby 730,48 € 10.12.2019
0000310832/2019 35710691 skartátor Securio 1032,00 € 10.12.2019
0000310831/2019 44483767 elektrina Karloveská 10507,68 € 10.12.2019
0000310830/2019 44483767 elektrina, Štefanovičova 594,49 € 10.12.2019
0000310829/2019 35846160 prenájom miestnosti 150,00 € 10.12.2019
0000310828/2019 35800861 zverej. prac. ponuky 94,80 € 10.12.2019
0000310827/2019 35763469 služby mob. siete 537,37 € 10.12.2019
0000310826/2019 35692715 Keystone cat6a SOLARIX 68,88 € 10.12.2019
0000310825/2019 32627211 špeciál. papier, diplom 241,03 € 10.12.2019
0000310824/2019 45952671 občerstv. Repre 130,24 € 10.12.2019
0000310823/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 525,00 € 06.12.2019
0000310822/2019 45952671 Repre, dr. nákup obč. 198,07 € 06.12.2019
0000310821/2019 0 členský poplatok 2020 56372,00 € 05.12.2019
0000310820/2019 31322832 paliv. karty PHL 1030,31 € 04.12.2019
0000310819/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 05.12.2019
0000310818/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 05.12.2019
0000310817/2019 30814677 údržba a servis tlač. zar 1117,48 € 05.12.2019
0000310816/2019 36287229 školenie 237,00 € 05.12.2019
0000310815/2019 397563 prevzatie noriem prekl 180,00 € 05.12.2019
0000310814/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 04.12.2019
0000310813/2019 35900831 školenie GDPR 140,00 € 05.12.2019
0000310812/2019 52626571 prevádzka web sídla,služ. 120,00 € 04.12.2019
0000310811/2019 45952671 drob. nákup, obč. 57,66 € 04.12.2019
0000310810/2019 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 03.12.2019
0000310809/2019 0 členský popl 2020 56200,00 CHF 02.12.2019
0000310808/2019 36810851 geodetické zameranie 360,00 € 03.12.2019
0000310807/2019 35860251 prezutie a usklad.pneumat 489,60 € 03.12.2019
0000310806/2019 35860251 oprava služ. vozidla 3548,96 € 03.12.2019
0000310805/2019 40142744 prevzatie eu noriem prekl 1965,00 € 02.12.2019
0000310804/2019 37954521 činnosť TV TC 4OIML 3800,00 € 02.12.2019
0000310803/2019 17502608 prevzatie eu noriem prekl 800,00 € 02.12.2019
0000310802/2019 45519587 zabez. konferencie kval. 8135,80 € 02.12.2019
0000310801/2019 51445450 zrnková káva Lucaffé 103,20 € 29.11.2019
0000310800/2019 681300 spálenie spis. mater. 115,20 € 02.12.2019
0000310799/2019 35710691 obal Slim CD/DVD 348,00 € 02.12.2019
0000310798/2019 30810701 overenie analyz. dychu 199,00 € 02.12.2019
0000310797/2019 31396674 stravné poukážky 6428,77 € 02.12.2019
0000310796/2019 17310211 prevzatie eu normy prek 825,00 € 29.11.2019
0000310795/2019 35891823 konzult. služby, implem. 1407,84 € 29.11.2019
0000310794/2019 44753969 oprava výtlkov, 3369,12 € 29.11.2019
0000310793/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 100,00 € 28.11.2019
0000310792/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 200,00 € 28.11.2019
0000310791/2019 37954156 prevzatie eu noriem 240,00 € 28.11.2019
0000310790/2019 17310229 prevzatie eu noriem 650,00 € 28.11.2019
0000310789/2019 17310229 prevzatie noriem preklad 175,00 € 28.11.2019
0000310788/2019 47235322 rekonšt. teplovodu 93328,00 € 28.11.2019
0000310787/2019 35684453 revízia el. zabezp. syst. 126,00 € 29.11.2019
0000310786/2019 45952671 repre, dr. nákup 362,38 € 29.11.2019
0000310785/2019 52536874 zab. tech. a person. služ 400,00 € 29.11.2019
0000310783/2019 0 členský poplatok 14000,00 € 26.11.2019
0000310782/2019 45952671 Metro-Repre nákup, obč. 409,31 € 27.11.2019
0000310781/2019 32627211 Kalendáre a diáre 1070,83 € 27.11.2019
0000310780/2019 37954521 Metod. vyh. meradiel váh 4450,00 € 27.11.2019
0000310779/2019 37954521 príručka zákl. merac. jed 5400,00 € 27.11.2019
0000310778/2019 37954521 príručka certif. systém 4550,00 € 27.11.2019
0000310776/2019 42139473 Príručka o meracích jedn. 4700,00 € 25.11.2019
0000310775/2019 31615716 prevzatie eu noriem 350,00 € 25.11.2019
0000310774/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 250,00 € 21.11.2019
0000310773/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 21.11.2019
0000310772/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 600,00 € 21.11.2019
0000310771/2019 32627211 novoročenky 2020 586,50 € 25.11.2019
0000310770/2019 35860251 príprava vozidla STK,EK 982,12 € 25.11.2019
0000310769/2019 35854197 catering. služby 1754,01 € 25.11.2019
0000310768/2019 45282081 občerstv. školenie 81,00 € 21.11.2019
0000310767/2019 37803310 prevzatie eu noriem prekl 2150,00 € 21.11.2019
0000310766/2019 46301160 obojsm. letenka 682,41 € 21.11.2019
0000310765/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 285,00 € 20.11.2019
0000310764/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 375,00 € 20.11.2019
0000310763/2019 30810701 správa, údržba majetku 25134,48 € 20.11.2019
0000310762/2019 34398635 odvoz materi. do spalovne 130,00 € 20.11.2019
0000310761/2019 31322832 paliv. karty PHL 488,82 € 19.11.2019
0000310760/2019 45952671 drob. nákup-repre 79,70 € 19.11.2019
0000310759/2019 35897821 obojsm. letenka 662,38 € 19.11.2019
0000310758/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 1475,00 € 19.11.2019
0000310757/2019 31821987 prevzatie eu noriem prekl 3750,00 € 19.11.2019
0000310756/2019 31821987 prevzatie eu noriem prekl 3900,00 € 19.11.2019
0000310755/2019 30810701 refakt. nákl. na teplo 4527,52 € 19.11.2019
0000310754/2019 47235322 výmena ovlád. prvkov 2777,40 € 19.11.2019
0000310753/2019 47235322 betónov. asfalt. cesty 6405,67 € 19.11.2019
0000310752/2019 35852216 konzult. školiace služby 1100,88 € 18.11.2019
0000310751/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 387,50 € 18.11.2019
0000310750/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 135,00 € 18.11.2019
0000310749/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 75,00 € 18.11.2019
0000310748/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 165,00 € 18.11.2019
0000310747/2019 44483767 VSE_310726_zúčt. do N 7300,00 € 11.11.2019
0000310746/2019 44483767 VSE_310725_zúčt. do N 590,00 € 11.11.2019
0000310745/2019 36631124 výplatné-úver 1424,80 € 15.11.2019
0000310744/2019 49704362 obojsm. letenka 682,41 € 15.11.2019
0000310743/2019 44483767 VSE_310573_zúčt. do N 650,00 € 09.09.2019
0000310742/2019 44483767 VSE_310572_zúčt. do N 7970,00 € 09.09.2019
0000310741/2019 44483767 VSE_310637_zúčt. do N 7690,00 € 09.10.2019
0000310740/2019 44483767 VSE_310645_zúčt. do N 580,00 € 10.10.2019
0000310739/2019 44483767 VSE_310573_zúčt. do N 650,00 € 09.09.2019
0000310738/2019 44483767 VSE_310572_zúčt. do N 7970,00 € 09.09.2019
0000310737/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 431,25 € 14.11.2019
0000310736/2019 47235322 výmena zostavy DN80 978,96 € 14.11.2019
0000310735/2019 47437731 knižné publikácie v AJ 271,92 € 13.11.2019
0000310734/2019 42130221 zab.kultúr. programu 2060,00 € 13.11.2019
0000310733/2019 35850370 zrážky 43,13 € 13.11.2019
0000310732/2019 47258314 server housing 191,20 € 13.11.2019
0000310731/2019 57380 údržba web stránky 950,00 € 13.11.2019
0000310730/2019 49704362 obojsm. letenka 682,41 € 13.11.2019
0000310729/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 1488,00 € 12.11.2019
0000310728/2019 51094771 prevzatie eu noriem 570,00 € 12.11.2019
0000310727/2019 42128277 právne služby 1890,00 € 12.11.2019
0000310726/2019 44483767 elektrina Karloveská 9240,64 € 11.11.2019
0000310725/2019 44483767 elektrina Štefanovičova 414,03 € 11.11.2019
0000310724/2019 35850370 vodné,stočné, Štefanovič 91,39 € 11.11.2019
0000310723/2019 35754117 bezpeč. služby 10/2019 150,00 € 11.11.2019
0000310722/2019 156850 prevzatie eu noriem prekl 125,00 € 11.11.2019
0000310721/2019 397563 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 11.11.2019
0000310720/2019 35763469 služby mob. siete 497,28 € 06.11.2019
0000310719/2019 35763469 hlasové a dátové služby 719,99 € 08.11.2019
0000310718/2019 35854197 Catering CIML 2019 13277,51 € 08.11.2019
0000310717/2019 30814677 údržba,servis tlač.zar. 1447,74 € 08.11.2019
0000310716/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky Karl. 3002,17 € 08.11.2019
0000310715/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 1625,00 € 08.11.2019
0000310714/2019 35787228 preprava účastníkov CIML 2910,00 € 08.11.2019
0000310713/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 08.11.2019
0000310712/2019 52626571 prevádzka web sídla 120,00 € 08.11.2019
0000310711/2019 43860125 dod. plynu Štefanov. 1500,88 € 04.11.2019
0000310710/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 08.11.2019
0000310709/2019 36843415 darčekové predmety 1650,14 € 11.10.2019
0000310708/2019 31322832 paliv. karty PHL 935,89 € 06.11.2019
0000310707/2019 44643004 služby sklad.priestory 49,79 € 06.11.2019
0000310706/2019 44643004 nájom za skladové priest. 373,43 € 06.11.2019
0000310705/2019 50288334 školenie 69,00 € 06.11.2019
0000310704/2019 49704362 obojsm. letenka 682,41 € 06.11.2019
0000310703/2019 49704362 obojsm.letenka 474,41 € 06.11.2019
0000310702/2019 35897821 obojsm.letenka 1324,76 € 05.11.2019
0000310701/2019 35897821 obojsm.letenka 1324,76 € 05.11.2019
0000310700/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 775,00 € 05.11.2019
0000310699/2019 0 členský poplatok, r 2020 63752,00 CHF 05.11.2019
0000310698/2019 35691310 prevzatie eu noriem prekl 165,00 € 05.11.2019
0000310697/2019 31331131 magnetická tabuľa 102,43 € 05.11.2019
0000310696/2019 0 členský prísp. 2020 1400,00 € 04.11.2019
0000310695/2019 31396674 stravné poukážky 8035,97 € 05.11.2019
0000310694/2019 40960650 spracovanie TNI CEN/TR 1550,00 € 04.11.2019
0000310693/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 04.11.2019
0000310692/2019 50638068 obsluha plynovej kotolne 396,00 € 04.11.2019
0000310691/2019 35929294 zab. Národnej recepcie 4608,00 € 04.11.2019
0000310690/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 2660,00 € 31.10.2019
0000310688/2019 35800861 inzercia, zverejn. VK 94,80 € 29.10.2019
0000310687/2019 45282081 občerstv. školenie 135,00 € 29.10.2019
0000310686/2019 31821987 vyprac. STN normy 595,00 € 28.10.2019
0000310685/2019 623806 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 28.10.2019
0000310684/2019 623806 prevzatie eu noriem prekl 150,00 € 28.10.2019
0000310683/2019 36239542 pneumatiky+disky 1584,96 € 25.10.2019
0000310682/2019 32081413 výroba jednost. vizitiek 78,24 € 24.10.2019
0000310681/2019 0 DIN predaj noriem za 3Q 114,88 € 24.10.2019
0000310680/2019 35860251 oprava a údržba sl.m.v. 146,98 € 24.10.2019
0000310679/2019 35860251 oprava a údržba sl.m.v. 1110,29 € 24.10.2019
0000310678/2019 151491 Organizácia rez.šport.dní 4645,86 € 24.10.2019
0000310677/2019 44551304 ubytovanie 124,00 € 23.10.2019
0000310676/2019 46301160 letenka 283,07 € 23.10.2019
0000310675/2019 46301160 letenka 677,41 € 23.10.2019
0000310674/2019 37854810 Darčekové predmety 405,00 € 23.10.2019
0000310673/2019 36978663 revízie výťahov 2019 96,77 € 23.10.2019
0000310672/2019 46301160 letenka 1999,77 € 23.10.2019
0000310671/2019 35745223 prevzatie eu.noriem 150,00 € 22.10.2019
0000310670/2019 35745223 prevzatie eu.noriem 113,00 € 22.10.2019
0000310669/2019 35745223 prevzatie eu.noriem 94,00 € 22.10.2019
0000310668/2019 33575924 prevzatie eu.noriem 720,00 € 22.10.2019
0000310667/2019 30810701 odm. za výkon úloh správy 25134,48 € 22.10.2019
0000310666/2019 49704362 letenka 178,01 € 04.09.2019
0000310665/2019 35852216 konzultačné a šk. služby 1501,20 € 21.10.2019
0000310664/2019 31322832 Slovnaft_PHL 475,14 € 21.10.2019
0000310663/2019 44412118 tlač dokumentácie 65,45 € 21.10.2019
0000310662/2019 40960650 prevzatie eu.noriem 963,00 € 21.10.2019
0000310661/2019 45992371 dodávka a výmena termosta 409,20 € 21.10.2019
0000310660/2019 51981254 Darčekové predmety 2010,00 € 21.10.2019
0000310659/2019 603481 HL.MESTO_kom.odpad 4.spl. 651,18 € 15.01.2019
0000310658/2019 30810701 refakt.nákladov na teplo 2352,71 € 17.10.2019
0000310657/2019 36631124 poštové služby 1211,50 € 17.10.2019
0000310656/2019 35826045 prevzatie eu.noriem 140,00 € 17.10.2019
0000310655/2019 40960650 prevzatie eu.noriem 551,00 € 17.10.2019
0000310654/2019 40698149 Oprava okien 1252,80 € 11.10.2019
0000310653/2019 44938144 lok A4 s trans.nálepkami 368,52 € 17.10.2019
0000310652/2019 35796251 autobus.doprava 320,00 € 17.10.2019
0000310651/2019 42128277 právne služby 09/2019 1512,00 € 14.10.2019
0000310650/2019 6578705 dátové služby 3Q 2019 22230,00 CZK 14.10.2019
0000310649/2019 46068864 upratovanie 09/2019 1358,40 € 14.10.2019
0000310648/2019 46380434 zákon o ver. obstar. 149,00 € 14.10.2019
0000310647/2019 46301160 letenka 476,48 € 14.10.2019
0000310646/2019 0 Royalties 427,80 CHF 11.10.2019
0000310645/2019 44483767 elektrina 340,57 € 10.10.2019
0000310644/2019 35850370 vodné,stočné 98,08 € 10.10.2019
0000310643/2019 47258314 server housing mes.popl. 191,20 € 10.10.2019
0000310642/2019 34887776 hydrant.ventily, výmena 254,40 € 10.10.2019
0000310641/2019 35860073 prevzatie eu.noriem 475,00 € 09.10.2019
0000310640/2019 35860073 prevzatie eu.noriem 2675,00 € 09.10.2019
0000310639/2019 35860073 prevzatie eu.noriem 325,00 € 09.10.2019
0000310638/2019 42329281 prevzatie eu.noriem 125,00 € 09.10.2019
0000310637/2019 44483767 dodávka elektriny 6863,07 € 09.10.2019
0000310636/2019 43809731 Školenie 7128,00 € 08.10.2019
0000310635/2019 35754117 bezpečnostné služby 9/19 150,00 € 08.10.2019
0000310634/2019 35860251 výmena pošk.pneum.sl.m.v. 155,84 € 08.10.2019
0000310633/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky 2942,08 € 08.10.2019
0000310632/2019 36660248 služby tech. a telef.podp 1500,00 € 08.10.2019
0000310631/2019 35860251 puklice na služ.m.v. 76,08 € 08.10.2019
0000310630/2019 51094771 prevzatie eu.noriem 250,00 € 08.10.2019
0000310629/2019 45952671 drobný nákup 151,13 € 09.10.2019
0000310628/2019 35763469 hlasové a dátové služby 738,40 € 08.10.2019
0000310627/2019 31322832 Slovnaft_paliv.karty 9/19 843,80 € 07.10.2019
0000310626/2019 28876431 Web Retail_lampy projekto 193,00 € 04.10.2019
0000310625/2019 35763469 ST_sl.mobilnej siete 9/19 875,72 € 30.09.2019
0000310624/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 60,00 € 07.10.2019
0000310623/2019 44483767 VSE_310573_zúčt. do N 650,00 € 09.09.2019
0000310622/2019 44483767 VSE_310572_zúčt. do N 7970,00 € 09.09.2019
0000310621/2019 156850 prevzatie eu noriem prekl 875,00 € 04.10.2019
0000310620/2019 35850370 povrch.voda-zrážky, Štef. 49,76 € 04.10.2019
0000310619/2019 31402445 temat.monitor. médií 9/19 178,80 € 04.10.2019
0000310618/2019 30814677 údržba,servis tlačiar. 1126,21 € 04.10.2019
0000310617/2019 31394981 prevádzka web sídla 9/19 120,00 € 04.10.2019
0000310616/2019 43860125 plyn 10/19 Štefanovič. 1500,88 € 07.10.2019
0000310615/2019 45952671 občerstv. repre 87,44 € 03.10.2019
0000310614/2019 31396674 stravné poukážky 10/19 7563,26 € 03.10.2019
0000310613/2019 31338976 výpis z účtu majiteľa 18,00 € 01.10.2019
0000310612/2019 40960650 Zml.o spolupr33/9021/2019 100,00 € 01.10.2019
0000310611/2019 603481 HL.MESTO_DzN 2019_3.spl. 31485,84 € 03.10.2019
0000310610/2019 50638068 obsluha plynovej kotolne 396,00 € 01.10.2019
0000310609/2019 32830254 darčekové predmety 1441,44 € 30.09.2019
0000310608/2019 45282081 občerstv. školenie 135,00 € 27.09.2019
0000310606/2019 35945575 telemat. služby 204,00 € 24.09.2019
0000310605/2019 45952671 dr.nákup občerstv. 109,53 € 25.09.2019
0000310604/2019 45952671 dr.nákup obč. na školenie 315,22 € 25.09.2019
0000310603/2019 45952671 dr.nákup výd. školenie 325,21 € 25.09.2019
0000310602/2019 44483767 VSE_310515_zúčt. do N 7880,00 € 12.08.2019
0000310601/2019 44483767 VSE_310514_zúčt. do N 530,00 € 12.08.2019
0000310600/2019 44412118 projektová dokument. 1850,00 € 24.09.2019
0000310599/2019 30810701 odm. výkony správy,údržby 25134,48 € 23.09.2019
0000310598/2019 35268603 oprava pákov. otváračov 522,00 € 23.09.2019
0000310597/2019 42039592 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 19.09.2019
0000310596/2019 35852216 konz. a školiace služby 1100,88 € 19.09.2019
0000310595/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 750,00 € 19.09.2019
0000310594/2019 31322832 PHL paliv. karty 370,99 € 18.09.2019
0000310593/2019 35729040 tlač pozvánok 118,60 € 30.09.2019
0000310592/2019 35800861 inzercia, výber. konanie 189,60 € 18.09.2019
0000310591/2019 45952671 repre, dr. nákup občerstv 140,04 € 18.09.2019
0000310590/2019 46301160 obojsm. letenka 525,91 € 16.09.2019
0000310589/2019 46301160 obojsm. letenka 510,91 € 16.09.2019
0000310588/2019 46301160 obojsm. letenka 525,91 € 16.09.2019
0000310587/2019 11891581 hygienické potreby 899,20 € 27.08.2019
0000310583/2019 0 Royalties 934,20 USD 17.09.2019
0000310582/2019 35871164 prevzatie eu noriem prekl 672,00 € 13.09.2019
0000310581/2019 36631124 výplatné úver,pošt. prieč 1127,00 € 17.09.2019
0000310580/2019 43104070 školenie vodičov 89,10 € 16.09.2019
0000310579/2019 45952671 dr. nákup občerstv. 136,51 € 16.09.2019
0000310578/2019 42128277 právne služby 1470,00 € 13.09.2019
0000310577/2019 30810701 refakt. tepel. energie 2300,91 € 13.09.2019
0000310576/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 13.09.2019
0000310575/2019 35850370 vodné,stočné, 102,53 € 13.09.2019
0000310574/2019 47258314 server housing 191,20 € 10.09.2019
0000310573/2019 44483767 dod. elektriny Štefanov. 534,57 € 09.09.2019
0000310572/2019 44483767 elektrina, Karloveská 6626,79 € 09.09.2019
0000310571/2019 35763469 služby mobilnej siete 467,15 € 09.09.2019
0000310570/2019 35763469 hlasové a dátové služby 712,52 € 09.09.2019
0000310569/2019 30814677 údržba,servis tlačiar. 1360,81 € 09.09.2019
0000310568/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky 2736,91 € 06.09.2019
0000310567/2019 43860125 dodávka plynu, Štefan. 1500,88 € 06.09.2019
0000310566/2019 49704362 letenka 401,40 € 05.09.2019
0000310565/2019 40960650 prevzatie eu.noriem 420,00 € 06.09.2019
0000310564/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 06.09.2019
0000310563/2019 35754117 strážna služba 150,00 € 06.09.2019
0000310562/2019 44551304 ubytovanie 376,00 € 06.09.2019
0000310561/2019 49704362 obojsm. letenka 263,41 € 05.09.2019
0000310560/2019 46301160 obojsm. letenka 184,42 € 05.09.2019
0000310559/2019 46301160 obojsm. letenka 676,41 € 05.09.2019
0000310558/2019 44551304 ubytovanie 95,00 € 05.09.2019
0000310557/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 05.09.2019
0000310556/2019 35850370 povrch.voda,Štefanovičova 50,87 € 05.09.2019
0000310555/2019 41490444 aplikácia autofólie 144,00 € 04.09.2019
0000310554/2019 31322832 PHL paliv. karty 474,21 € 04.09.2019
0000310553/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 475,00 € 04.09.2019
0000310552/2019 40770842 servis rezačky IDEAL 160,00 € 04.09.2019
0000310551/2019 49704362 obojsm. letenka 299,13 € 04.09.2019
0000310550/2019 31701043 prevzatie eu normy prekl 550,00 € 03.09.2019
0000310549/2019 31701043 prevzatie eu normy prekl 310,00 € 03.09.2019
0000310548/2019 45282081 občerstvenie 54,00 € 04.09.2019
0000310547/2019 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 03.09.2019
0000310546/2019 31394981 prev. web sídla a služby 120,00 € 03.09.2019
0000310543/2019 50734296 tonery, HDD,USB 1114,50 € 02.09.2019
0000310542/2019 31396674 stravné poukážky 7563,26 € 28.08.2019
0000310540/2019 46380434 školenieSprávne súdnictvo 190,80 € 26.08.2019
0000310539/2019 46301160 jednosm. letenka 371,40 € 23.08.2019
0000310538/2019 46301160 jednosm. letenka 206,01 € 23.08.2019
0000310537/2019 46301160 jednosm. letenka 408,40 € 23.08.2019
0000310536/2019 46301160 jednosm. letenka 178,01 € 23.08.2019
0000310535/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 06.09.2019
0000310534/2019 46301160 obojsm. letenka 374,54 € 22.08.2019
0000310533/2019 35860251 oprava služ. mot. vozidla 1557,00 € 21.08.2019
0000310532/2019 47738600 servis dvojkrídl. brány 60,00 € 15.08.2019
0000310531/2019 31322832 PHL paliv. karty 546,78 € 20.08.2019
0000310530/2019 35966742 ubytovanie 230,00 € 20.08.2019
0000310529/2019 36902489 prevzatie eu.noriem prekl 2800,00 € 19.08.2019
0000310528/2019 30810701 odm. za výk.správy a údrž 25134,48 € 19.08.2019
0000310527/2019 35852216 konzult. služby 1901,52 € 19.08.2019
0000310526/2019 35860251 oprava služ. mot. vozidla 418,33 € 16.08.2019
0000310525/2019 36631124 výplatné úver 1212,40 € 15.08.2019
0000310524/2019 47100206 prevzatie eu normy 325,00 € 15.08.2019
0000310523/2019 40960650 prevzatie eu normy 1720,00 € 15.08.2019
0000310522/2019 31821987 prevzatie eu normy prekl 4450,00 € 14.08.2019
0000310521/2019 30810701 refakt. náklad.teplo 2330,80 € 14.08.2019
0000310520/2019 17310229 prevzatie eu normy prekl 750,00 € 14.08.2019
0000310519/2019 17310229 prevzatie eu noriem prekl 975,00 € 14.08.2019
0000310518/2019 17310229 prevzatie eu noriem prekl 1000,00 € 14.08.2019
0000310517/2019 17310229 prevzatie eu noriem prekl 720,00 € 14.08.2019
0000310516/2019 35850370 vodné,stočné Štefanovič. 86,93 € 12.08.2019
0000310515/2019 44483767 elektrina, Karloveská 8005,53 € 12.08.2019
0000310514/2019 44483767 elektrina, Štefanovičova 669,94 € 12.08.2019
0000310513/2019 35763469 popl. úrok z omeškania 0,80 € 09.08.2019
0000310512/2019 35763469 mobilné siete 598,87 € 07.08.2019
0000310511/2019 35763469 hlasové a dátové služby 706,22 € 08.08.2019
0000310510/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 207,00 € 09.08.2019
0000310509/2019 43860125 dodávka plynu, Šteafanov. 1500,88 € 09.08.2019
0000310508/2019 36660248 služby tech.telef.podpory 1500,00 € 09.08.2019
0000310507/2019 42128277 právne služby 1512,00 € 09.08.2019
0000310506/2019 47258314 server housing 191,20 € 09.08.2019
0000310505/2019 35808705 kovové skrine na spisy 420,48 € 09.08.2019
0000310504/2019 34249567 prevzatie eu noriem prekl 200,00 € 08.08.2019
0000310503/2019 603481 HL.MESTO_kom.odpad 3.spl. 651,15 € 15.01.2019
0000310502/2019 603481 HL.MESTO_DzN 2019_2.spl. 31485,84 € 24.04.2019
0000310501/2019 35754117 Komunik. pre zabezpeč.sys 225,60 € 08.08.2019
0000310500/2019 35754117 bezpeč. služby 144,00 € 08.08.2019
0000310499/2019 0 serv. popl. karta 55,60 € 07.08.2019
0000310498/2019 0 serv. popl. karta 55,60 € 07.08.2019
0000310497/2019 156850 prevzatie eu noriem prekl 413,00 € 07.08.2019
0000310496/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky, Karl 3115,85 € 07.08.2019
0000310495/2019 35810122 ruksaky s potlačou 1418,40 € 07.08.2019
0000310494/2019 31402445 monitor. médií 178,80 € 07.08.2019
0000310493/2019 31322832 paliv. karty PHL 761,36 € 06.08.2019
0000310492/2019 0 DIN predaj noriem 528,91 € 05.08.2019
0000310491/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 800,00 € 05.08.2019
0000310490/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 450,00 € 05.08.2019
0000310489/2019 35850370 povrch.voda 50,87 € 06.08.2019
0000310488/2019 45704848 servis Alarm systému 360,00 € 06.08.2019
0000310487/2019 30814677 servis tlačiar. zariadení 1109,16 € 05.08.2019
0000310486/2019 31396674 stravné poukážky 8508,67 € 05.08.2019
0000310485/2019 31394981 prevadzka web sídla 120,00 € 05.08.2019
0000310484/2019 35800861 inzercia prac. ponuky 106,80 € 06.08.2019
0000310483/2019 32081413 obojstr. vizitky 60,00 € 05.08.2019
0000310482/2019 164429 obrázky Bratisl. hrad, 3795,00 € 02.08.2019
0000310481/2019 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 01.08.2019
0000310480/2019 46068864 upratov. práce 1358,40 € 01.08.2019
0000310479/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 212,50 € 01.08.2019
0000310478/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 250,00 € 01.08.2019
0000310477/2019 35860251 vykonanie STK,EK 1786,34 € 01.08.2019
0000310476/2019 35860251 výmena výb. na xen. svetl 532,78 € 01.08.2019
0000310475/2019 32627211 samonam. pečiatka Trodat 27,64 € 01.08.2019
0000310474/2019 45952671 Repre, dr. nákup obč. 363,65 € 31.07.2019
0000310473/2019 44483767 VSE_310447_zúčt. do N 7380,00 € 12.07.2019
0000310472/2019 44483767 VSE_310446_zúčt. do N 460,00 € 14.06.2019
0000310471/2019 44483767 VSE_310373_zúčt. do N 7930,00 € 13.06.2019
0000310470/2019 44483767 VSE_310379_zúčt. do N 480,00 € 14.06.2019
0000310469/2019 44483767 VSE_310290_zúčt. do N 8600,00 € 13.05.2019
0000310468/2019 0 Licenčné poplatky IEC 2Q 40,00 CHF 24.07.2019
0000310467/2019 32081413 Setnický_ vizitky OE 159,00 € 24.07.2019
0000310466/2019 0 Poplatky za autor. práva 368,40 CHF 23.07.2019
0000310465/2019 35731761 EDT_montáž klimat.jedn.KV 3111,60 € 18.07.2019
0000310464/2019 6578705 ČA pro stand_dát.obsah 2Q 39630,00 CZK 22.07.2019
0000310463/2019 36902489 Prevzatie eu norm. prekla 150,00 € 22.07.2019
0000310462/2019 35852216 konzultačné a škol. služ. 1501,20 € 18.07.2019
0000310461/2019 35743468 Serverové HDD 2x2 TB 564,00 € 17.07.2019
0000310460/2019 36978663 Údržba výťahov 04-06/2019 96,77 € 18.07.2019
0000310459/2019 31322832 Slovnaft_PHL 1.7-15.7.19 166,86 € 18.07.2019
0000310458/2019 44483767 VSE_úrok z omeškania 10,48 € 18.07.2019
0000310457/2019 35763469 ST_iPhone Xs 256GB 1ks 674,51 € 17.07.2019
0000310456/2019 34887776 tlak.skúška hasiac.príst. 198,60 € 16.07.2019
0000310455/2019 35268603 montážne práce 604,00 € 16.07.2019
0000310454/2019 30810701 odm. za výkon úloh správy 25134,48 € 17.07.2019
0000310453/2019 45952671 dr. nákup, repre 64,38 € 15.07.2019
0000310452/2019 36631124 výplatné úver,pošt. prieč 1069,15 € 15.07.2019
0000310451/2019 30810701 refakt. nákl. dod. tepla 2350,84 € 15.07.2019
0000310450/2019 42128277 právne služby 1344,00 € 15.07.2019
0000310449/2019 44551304 ubytovanie 115,00 € 04.06.2019
0000310447/2019 44483767 elektrina Karloveská 8042,28 € 12.07.2019
0000310446/2019 44483767 elektrina 807,32 € 12.07.2019
0000310445/2019 35850370 vodné,stočné, 100,31 € 19.07.2019
0000310444/2019 35763469 mobilné telefóny 67,00 € 12.07.2019
0000310443/2019 47258314 doménový popl. 95,62 € 10.07.2019
0000310442/2019 35763469 poplatok 4,99 € 10.07.2019
0000310441/2019 40142744 prevzatie eu noriem prekl 2100,00 € 11.07.2019
0000310440/2019 43860125 dod. plynu Štefanovič. 1500,88 € 10.07.2019
0000310439/2019 47258314 server housing 191,20 € 10.07.2019
0000310438/2019 31322832 paliv. karty PHL 557,16 € 09.07.2019
0000310437/2019 35763469 hlasové a dátové služby 687,85 € 08.07.2019
0000310436/2019 32627211 kancelárske potreby 6271,37 € 09.07.2019
0000310435/2019 35800861 zver. výber. konania 94,80 € 09.07.2019
0000310433/2019 35763469 služby mobilnej siete 595,26 € 04.07.2019
0000310432/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky, Karl 2870,75 € 08.07.2019
0000310431/2019 35900831 školenie 267,00 € 08.07.2019
0000310430/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 08.07.2019
0000310429/2019 51445450 dodanie zrnková káva 129,00 € 08.07.2019
0000310428/2019 44643004 nájom za sklad. priestory 373,43 € 04.07.2019
0000310427/2019 44643004 služby sklad. priestory 49,79 € 04.07.2019
0000310426/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 04.07.2019
0000310425/2019 35754117 bezpečnost. služby 144,00 € 04.07.2019
0000310424/2019 35850370 zrážky Štefanovič. 49,76 € 04.07.2019
0000310423/2019 45952671 Metro, repre dr. nákup 87,56 € 04.07.2019
0000310422/2019 45952671 Metro, Repre dr. nákup 130,96 € 03.07.2019
0000310421/2019 30814677 údržba a servis tlač. zar 1082,62 € 03.07.2019
0000310420/2019 46945415 dod. montáž sieť. prvkov 10942,86 € 04.07.2019
0000310419/2019 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 02.07.2019
0000310418/2019 50638068 obsluha plyn.kotolne 396,00 € 02.07.2019
0000310417/2019 45952671 METRO, repre dr. nákup 16,22 € 02.07.2019
0000310415/2019 45952671 Repre, dr. nákup 126,43 € 01.07.2019
0000310414/2019 45952671 drobný nákup REPRE 338,87 € 01.07.2019
0000310413/2019 35860251 garančná prehl. sl. vozid 847,40 € 01.07.2019
0000310412/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 1305,00 € 01.07.2019
0000310411/2019 31396674 stravné poukážky 7090,56 € 01.07.2019
0000310410/2019 35897821 obojsm. letenka 735,64 € 28.06.2019
0000310409/2019 46068864 upratov. práce 1358,40 € 28.06.2019
0000310408/2019 46068864 uprat. práce po malovke 634,50 € 28.06.2019
0000310407/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 580,00 € 28.06.2019
0000310406/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 210,00 € 28.06.2019
0000310405/2019 31710239 konzult. školiace služby 820,80 € 28.06.2019
0000310404/2019 17380464 prevzatie eu noriem prekl 100,00 € 28.06.2019
0000310403/2019 45952671 METRO, nákup repre 138,41 € 26.06.2019
0000310402/2019 45282081 občerstv. školenie 145,80 € 27.06.2019
0000310401/2019 46301160 obojsm. letenka 2217,90 € 26.06.2019
0000310400/2019 0 Royalties 198,00 USD 25.06.2019
0000310399/2019 31320414 portrét p.prezidentky 100,80 € 25.06.2019
0000310398/2019 30810701 odm.za výkon správy, údrž 25134,48 € 25.06.2019
0000310397/2019 17380464 spracovanie ISO normy 814,00 € 25.06.2019
0000310396/2019 17380464 spracov. ISO normy 700,00 € 25.06.2019
0000310395/2019 17570395 oprava klimatizácie 1212,00 € 25.06.2019
0000310394/2019 40698149 vertikálne žaluzie, Karl 633,68 € 21.06.2019
0000310392/2019 40698149 dodávka žalúzií 1368,36 € 21.06.2019
0000310391/2019 44483767 dodávka elektr. 905,81 € 21.06.2019
0000310390/2019 31821987 prevzatie eu noriem prekl 150,00 € 24.06.2019
0000310388/2019 35910399 projekt. dokumentácia 29616,00 € 19.06.2019
0000310387/2019 31322832 paliv.karty PHL 406,30 € 19.06.2019
0000310386/2019 36249254 ubytovanie 500,00 € 19.06.2019
0000310385/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 19.06.2019
0000310384/2019 34398635 sťahov. regálov, presun 210,00 € 19.06.2019
0000310383/2019 45345139 zabez. zariadenie služ. 1044,00 € 20.06.2019
0000310382/2019 35919001 NDS_diaľ.známka BL562VV 50,00 € 17.06.2019
0000310381/2019 46301160 obojsm. letenka 930,82 € 14.06.2019
0000310380/2019 46301160 obojsm. letenka 667,41 € 14.06.2019
0000310379/2019 44483767 dod. elektriny, Štefanov. 602,86 € 14.06.2019
0000310378/2019 36631124 výplatné úver, pošt. pr. 1241,20 € 14.06.2019
0000310377/2019 30810701 refakt. nákl. na teplo 2587,56 € 14.06.2019
0000310375/2019 0 členský príspevok 2019 1400,00 € 14.06.2019
0000310374/2019 36287229 školenie 158,00 € 17.06.2019
0000310373/2019 44483767 elektrina, KV 05/19 7829,42 € 13.06.2019
0000310372/2019 35850370 vodné,stočné 102,53 € 13.06.2019
0000310371/2019 31821987 prevzatie eu noriem prekl 800,00 € 12.06.2019
0000310370/2019 30777739 49.forum metrol.pre zam. 2530,00 € 11.06.2019
0000310369/2019 36239542 motor. vozidlo 42900,00 € 12.06.2019
0000310368/2019 42128277 právne služby 2268,00 € 12.06.2019
0000310367/2019 35763469 služby mob. siete 05/19 476,69 € 06.06.2019
0000310366/2019 31782451 školenie Time manažment 600,00 € 12.06.2019
0000310365/2019 47738600 údržba ochr.systému brány 60,00 € 13.06.2019
0000310364/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 1275,00 € 11.06.2019
0000310363/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 200,00 € 11.06.2019
0000310362/2019 47258314 server housing 191,20 € 11.06.2019
0000310361/2019 32627211 prezenčná pečiatka 59,88 € 11.06.2019
0000310360/2019 46301160 obojsm. letenka 645,00 € 11.06.2019
0000310359/2019 46301160 obojsm. letenka 489,41 € 11.06.2019
0000310358/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky, Karl 2781,49 € 10.06.2019
0000310357/2019 14024098 oplot. exter. klimatizác 288,00 € 10.06.2019
0000310356/2019 43860125 dodávka plynu, Štefanov. 1500,88 € 10.06.2019
0000310355/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 10.06.2019
0000310354/2019 36287229 školenie 207,00 € 18.06.2019
0000310353/2019 30814677 servis tlačiar. zariadení 1329,01 € 10.06.2019
0000310352/2019 31322832 paliv. karty PHL 971,62 € 10.06.2019
0000310351/2019 47696028 serverový HDD 78,00 € 07.06.2019
0000310350/2019 36421928 web domena, typovky 14,28 € 06.06.2019
0000310349/2019 35860251 výmena čelného skla 473,41 € 06.06.2019
0000310348/2019 34887776 revízia hasiac.prístrojov 197,56 € 06.06.2019
0000310347/2019 397563 prevzatie eu noriem prekl 1325,00 € 07.06.2019
0000310346/2019 35754117 bezpečn. služby 144,00 € 06.06.2019
0000310345/2019 35850370 povrch. voda 50,87 € 06.06.2019
0000310344/2019 35763469 hlasové a dátové služby 736,84 € 06.06.2019
0000310343/2019 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 06.06.2019
0000310342/2019 30810701 overenie analyzátor dychu 159,00 € 05.06.2019
0000310341/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 05.06.2019
0000310339/2019 35897821 obojsm. letenka 632,66 € 03.06.2019
0000310338/2019 44060319 Zmluva o spolupr. STN 980,00 € 03.06.2019
0000310337/2019 50638068 obsluha plynov. kotolne 396,00 € 03.06.2019
0000310336/2019 46068864 upratov. práce 1358,40 € 03.06.2019
0000310335/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 400,00 € 03.06.2019
0000310334/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 487,50 € 03.06.2019
0000310333/2019 35860251 STK služ. vozidla 168,00 € 03.06.2019
0000310332/2019 24749842 podáv. valček 22,00 € 03.06.2019
0000310331/2019 31396674 stravné poukážky 8035,97 € 31.05.2019
0000310330/2019 36361127 dodanie a montáž svietid. 181,08 € 31.05.2019
0000310329/2019 603481 HL.MESTO_DzN 2018_1.spl. 31485,85 € 31.05.2019
0000310328/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 750,00 € 29.05.2019
0000310327/2019 36287229 školenie 144,00 € 29.05.2019
0000310326/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 375,00 € 29.05.2019
0000310325/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 75,00 € 29.05.2019
0000310324/2019 45282081 občerstv. školenie 162,00 € 29.05.2019
0000310323/2019 44551304 ubytovanie 953,00 € 27.05.2019
0000310322/2019 30809673 refakt. nákl. ZPC Brusel 1154,37 € 28.05.2019
0000310321/2019 35743468 licencia 264,00 € 27.05.2019
0000310320/2019 35745223 prevzatie eu noriem prekl 150,00 € 24.05.2019
0000310319/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 27.05.2019
0000310318/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 27.05.2019
0000310317/2019 35900831 školenie 84,00 € 27.05.2019
0000310316/2019 50734296 PC príslušenstvo 953,00 € 24.05.2019
0000310315/2019 46301160 letenka 294,52 € 24.05.2019
0000310314/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 500,00 € 24.05.2019
0000310313/2019 44925417 spotr. mater. tlačiarni 602,40 € 23.05.2019
0000310312/2019 397610 prevzatie noriem preklad 100,00 € 22.05.2019
0000310311/2019 46301160 obojsm. letenka 667,41 € 22.05.2019
0000310310/2019 36277151 spotrebiče 535,60 € 22.05.2019
0000310309/2019 35860251 vykonanie STK a EK 181,54 € 22.05.2019
0000310308/2019 35727071 oprava strechy 2592,00 € 21.05.2019
0000310307/2019 35860251 prezutie pneumatík 489,60 € 21.05.2019
0000310306/2019 35897821 obojsm. letenka 653,15 € 20.05.2019
0000310305/2019 31322832 PHL palivové karty 467,06 € 20.05.2019
0000310304/2019 31782451 školenie 126,00 € 20.05.2019
0000310303/2019 45704848 elektronic.zabezp. systém 497,04 € 20.05.2019
0000310302/2019 50734296 NB Dell Inspiron 13 2572,00 € 20.05.2019
0000310301/2019 36361127 vytýčenie trasy teplovodu 900,00 € 20.05.2019
0000310300/2019 36754145 porad. konzul. služby 90,00 € 17.05.2019
0000310299/2019 46301160 obojsm. letenka 667,41 € 17.05.2019
0000310298/2019 44551304 ubytovanie, Brusel 333,00 € 16.05.2019
0000310297/2019 45282081 občerstv. školenie 103,63 € 15.05.2019
0000310296/2019 30810701 refakt. nákl. teplo 5785,60 € 15.05.2019
0000310295/2019 30810701 správa a údržba majetku 24521,52 € 14.05.2019
0000310294/2019 42128277 právne služby 2310,00 € 14.05.2019
0000310293/2019 47258314 server housing 191,20 € 22.05.2019
0000310292/2019 36631124 výplat. úver,pošt. služby 1061,60 € 13.05.2019
0000310291/2019 44483767 elektrina Štefanovič. 925,70 € 16.05.2019
0000310290/2019 44483767 elektrina, Karloveská 6169,29 € 13.05.2019
0000310289/2019 35763469 poplat. inž. siete 16,99 € 14.05.2019
0000310288/2019 45952671 repre, drobný nákup 71,51 € 15.05.2019
0000310287/2019 35850370 vodné,stočné, Štefanovič, 95,84 € 13.05.2019
0000310286/2019 43860125 dodávka plynu, Štefanovič 1500,88 € 13.05.2019
0000310285/2019 31710239 konzult. školiace služby 1459,20 € 13.05.2019
0000310284/2019 35763469 služby mob. siete 716,43 € 10.05.2019
0000310283/2019 46301160 obojsm. letenka 459,41 € 14.05.2019
0000310282/2019 46301160 obojsm. letenka 453,41 € 14.05.2019
0000310281/2019 36562939 slúchadlá s mikrofónom 38,02 € 13.05.2019
0000310280/2019 35860251 oprava služ. mot. vozidla 227,92 € 13.05.2019
0000310279/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 10.05.2019
0000310278/2019 45503249 knižná publikácia, Zákon 33,94 € 13.05.2019
0000310277/2019 17325757 diagnostika umýv. riadu 30,00 € 10.05.2019
0000310276/2019 33246441 prevzatie eu noriem, prek 2020,00 € 09.05.2019
0000310275/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky Karl. 2850,67 € 09.05.2019
0000310274/2019 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 09.05.2019
0000310273/2019 31365078 služby LAN Admina 163,20 € 09.05.2019
0000310272/2019 36361127 montáž ventilov ÚK a TÚV 1053,84 € 07.05.2019
0000310271/2019 36361127 výmena potrubia na rozvod 444,54 € 07.05.2019
0000310270/2019 36361127 montáž ventilov pre ÚK 1136,40 € 07.05.2019
0000310269/2019 0 DIN predaj noriem 1Q 2019 328,75 € 09.05.2019
0000310268/2019 31402445 tem. monitoring médií 178,80 € 07.05.2019
0000310267/2019 36361127 montáž ventilov pre ÚK 324,00 € 07.05.2019
0000310266/2019 35850370 zrážky, Štefanovičova 49,76 € 07.05.2019
0000310265/2019 50734296 notebooky, mob. telefóny 6957,00 € 07.05.2019
0000310264/2019 35754117 bezpečnostné služby 144,00 € 07.05.2019
0000310263/2019 35763469 hlasové a dátové služby 732,25 € 06.05.2019
0000310262/2019 30814677 údržba,servis tlač. zar. 1061,17 € 06.05.2019
0000310261/2019 31322832 paliv. karty PHL 502,63 € 06.05.2019
0000310259/2019 32075642 prevzatie eu noriem 625,00 € 06.05.2019
0000310258/2019 42137004 dvojd. odb. seminár 90,00 € 06.05.2019
0000310257/2019 11909561 geod. práce, zameranie 140,00 € 06.05.2019
0000310256/2019 36810851 geodetické práce 1328,40 € 06.05.2019
0000310255/2019 47669217 Maintenance 144,00 € 06.05.2019
0000310254/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 06.05.2019
0000310253/2019 35800861 inzercia, výber. konanie 106,80 € 06.05.2019
0000310252/2019 45952671 REPRE, dr. nákup obč. 88,83 € 03.05.2019
0000310251/2019 45952671 REPRE, dr. nákup obč. 132,80 € 30.04.2019
0000310250/2019 31396674 jed. kupóny (str. lístky) 8981,38 € 03.05.2019
0000310249/2019 36350745 justáž analyzátora dychu 87,60 € 03.05.2019
0000310248/2019 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 02.05.2019
0000310247/2019 30814677 BIND STRIP WHIT (pásky) 487,04 € 30.04.2019
0000310246/2019 36350745 oprava analyzátora dychu 267,00 € 03.05.2019
0000310245/2019 34398635 odvoz a likvid. nábytku 450,00 € 30.04.2019
0000310244/2019 36841561 jazykový kurz 120,00 € 30.04.2019
0000310243/2019 34398635 odvoz a likvidác. nábytku 450,00 € 26.04.2019
0000310242/2019 46573381 Panel na oplot. elektro 347,44 € 30.04.2019
0000310241/2019 50370294 mater. tlačiarne - tonery 182,80 € 26.04.2019
0000310240/2019 0 Royalties 1Q 2019, poplat 749,40 CHF 25.04.2019
0000310239/2019 0 IEC Royalties 1Q 2019 80,00 CHF 25.04.2019
0000310238/2019 32327803 maliarske práce 9919,20 € 25.04.2019
0000310237/2019 45282081 občerstvenie (školenie) 164,16 € 25.04.2019
0000310236/2019 44483767 elektr. Štefanovičova 956,32 € 24.04.2019
0000310235/2019 44483767 elektrina, Karloveská 15904,36 € 24.04.2019
0000310234/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 24.04.2019
0000310233/2019 35860251 oprava služ. mot. vozidla 780,58 € 24.04.2019
0000310232/2019 31382789 servis a oprava kosačky 88,80 € 23.04.2019
0000310231/2019 31322832 PHL paliv. karty, služ. v 512,25 € 18.04.2019
0000310230/2019 6578705 dátový obsah 1.Q. 2019 34750,00 CZK 18.04.2019
0000310229/2019 31821987 preklad eu noriem 144,00 € 18.04.2019
0000310228/2019 30810701 správa, údržba majetku 24521,52 € 18.04.2019
0000310227/2019 31821987 preklad eu noriem 300,00 € 18.04.2019
0000310226/2019 45952671 dr. nákup, repre 271,25 € 17.04.2019
0000310225/2019 35900831 školenie 146,00 € 16.04.2019
0000310224/2019 51445450 drobný nákup 68,10 € 16.04.2019
0000310223/2019 35900831 školenie zamest. 216,00 € 16.04.2019
0000310222/2019 35715782 obedy Deň skúšob. 961,20 € 16.04.2019
0000310221/2019 45503249 knižné publikácie, repre 635,10 € 16.04.2019
0000310220/2019 35848863 hlas. a dát. služby 67,54 € 15.04.2019
0000310219/2019 35900831 školenie 228,00 € 15.04.2019
0000310218/2019 33575924 preklad eu noriem 1165,00 € 12.04.2019
0000310217/2019 42128277 právne služby 1638,00 € 12.04.2019
0000310216/2019 17380464 preklad eu noriem 575,00 € 10.04.2019
0000310215/2019 17380464 preklad eu noriem 712,50 € 10.04.2019
0000310214/2019 44408137 dr. nákup,obč.Deň skúšob. 158,22 € 12.04.2019
0000310213/2019 36978663 údržba výťahov 96,77 € 12.04.2019
0000310212/2019 46945415 realizácia NN prípojky 3892,92 € 15.04.2019
0000310211/2019 45952671 repre, dr. nákup 77,38 € 15.04.2019
0000310210/2019 36230537 vyjadrenie k inž. sieťam 13,00 € 11.04.2019
0000310209/2019 30810701 refakt. náklad. na teplo 6365,42 € 11.04.2019
0000310208/2019 44643004 služby za sklad. priest. 49,79 € 11.04.2019
0000310207/2019 36631124 výplatné úver 1368,90 € 11.04.2019
0000310206/2019 44643004 nájom sklad. priestory, 373,43 € 10.04.2019
0000310205/2019 35850370 vodné,stočné, Štefanovič. 122,59 € 11.04.2019
0000310204/2019 37212931 chladnička 210,00 € 11.04.2019
0000310203/2019 45952671 drobný nákup (školenie) 168,42 € 09.04.2019
0000310202/2019 35860251 oprava služ. voz. 361,12 € 11.04.2019
0000310201/2019 36482838 rošty, Karloveská 66,60 € 09.04.2019
0000310200/2019 46301160 obojsm. letenka 260,59 € 09.04.2019
0000310199/2019 35763469 služby mobil. siete 290,63 € 08.04.2019
0000310198/2019 36660248 sl. tech.telef. podpory 1500,00 € 16.04.2019
0000310197/2019 43860125 dod. plynu, Štefanov. 1500,88 € 09.04.2019
0000310196/2019 47258314 server housing 191,20 € 09.04.2019
0000310195/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 338,00 € 09.04.2019
0000310194/2019 35860251 oprava služ. vozidla 927,50 € 05.04.2019
0000310193/2019 35860251 oprava služ. voz. 1578,22 € 05.04.2019
0000310192/2019 49704362 obojsm. letenka 96,02 € 04.04.2019
0000310191/2019 44551304 ubytovanie 175,00 € 04.04.2019
0000310190/2019 35885815 registr. karty, doch. sys 100,20 € 01.04.2019
0000310189/2019 35763469 hlasové, dátové služby 733,87 € 08.04.2019
0000310188/2019 31710239 konzult. školiace služby 2006,40 € 08.04.2019
0000310187/2019 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 08.04.2019
0000310186/2019 43930824 vlajky 96,00 € 05.04.2019
0000310185/2019 35754117 bezpeč. služby 144,00 € 05.04.2019
0000310184/2019 30814677 údržba,servis tlačiar. 1213,55 € 05.04.2019
0000310183/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky Karl. 2362,44 € 05.04.2019
0000310182/2019 31322832 Slovn. PHL, paliv. karty 603,30 € 04.04.2019
0000310181/2019 35743468 LAN káble, výpočt. techn. 2739,79 € 04.04.2019
0000310180/2019 36287229 školenie 150,00 € 04.04.2019
0000310179/2019 35850370 zrážky Štefanovičova, 50,87 € 04.04.2019
0000310178/2019 47669217 Maintenance 144,00 € 04.04.2019
0000310177/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 04.04.2019
0000310176/2019 48261068 oprava kávovaru 98,40 € 03.04.2019
0000310175/2019 46068864 upratov. práce 1358,40 € 03.04.2019
0000310174/2019 47100206 prevzatie noriem preklado 50,00 € 29.03.2019
0000310173/2019 50638068 obsluha plyn. kotolni 396,00 € 02.04.2019
0000310172/2019 33246441 prevzatie eu noriem prekl 700,00 € 01.04.2019
0000310171/2019 36287229 školenie 138,00 € 12.04.2019
0000310170/2019 32081413 S.Setnicky STANLE_vizitky 171,00 € 02.04.2019
0000310169/2019 31396674 stravné lístky 8035,97 € 01.04.2019
0000310168/2019 32627211 kancel. potreby 1270,90 € 28.03.2019
0000310167/2019 45992371 revízia plyn. tlakov. zar 1008,00 € 01.04.2019
0000310166/2019 45952671 nákup 111,64 € 28.03.2019
0000310165/2019 35809787 Odvoz a likvid. žeriavov 180,00 € 28.03.2019
0000310164/2019 45704848 servisná kontrola 360,00 € 28.03.2019
0000310162/2019 44551304 ubytovanie 93,00 € 25.03.2019
0000310161/2019 35897821 jednosm. letenka 266,83 € 22.03.2019
0000310160/2019 35897821 jednosm. letenka 284,88 € 22.03.2019
0000310159/2019 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 43,80 € 21.03.2019
0000310158/2019 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 355,22 € 22.03.2019
0000310157/2019 49704362 obojsm. letenka 356,00 € 20.03.2019
0000310156/2019 31322832 PHL paliv. karty 271,87 € 20.03.2019
0000310155/2019 34249567 vypracovanie STN normy 450,00 € 20.03.2019
0000310154/2019 45282081 catering, obč. školenie 149,57 € 20.03.2019
0000310153/2019 36287229 školenie 69,00 € 20.03.2019
0000310152/2019 35719192 ubytovanie 135,00 € 20.03.2019
0000310151/2019 46301160 obojsm. letenka 666,93 € 19.03.2019
0000310150/2019 46301160 obojsm. letenka 404,20 € 19.03.2019
0000310149/2019 35897821 jednosm. letenka 261,09 € 18.03.2019
0000310148/2019 35897821 jednosm. letenka 318,81 € 18.03.2019
0000310147/2019 35800861 inzercia 94,80 € 18.03.2019
0000310146/2019 31710239 konz. a školiace služby 752,40 € 18.03.2019
0000310145/2019 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 136,71 € 18.03.2019
0000310144/2019 30810701 správa, údržba majetku 24521,52 € 18.03.2019
0000310143/2019 44483767 elektrina, Karloveská 16058,93 € 18.03.2019
0000310142/2019 31333524 Mafra_ roč.predpl.HN-2ks 438,00 € 08.03.2019
0000310141/2019 35810122 reklam. a propag. materál 2191,32 € 15.03.2019
0000310140/2019 35848863 hlasové a dátové služby 536,89 € 14.03.2019
0000310139/2019 30810701 refak. nákl. tep. energie 7582,15 € 14.03.2019
0000310138/2019 35850370 vodné,stočné, Štefanov. 91,39 € 14.03.2019
0000310137/2019 35800861 inzercia 106,80 € 14.03.2019
0000310136/2019 46971386 školenie 114,00 € 14.03.2019
0000310135/2019 35860251 oprava služ. voz. 1085,45 € 14.03.2019
0000310134/2019 35860251 oprava služ. voz. 2143,99 € 14.03.2019
0000310133/2019 35860251 oprava služ. voz. 592,50 € 07.03.2019
0000310132/2019 46068864 upratov. práce 1358,40 € 13.03.2019
0000310131/2019 36631124 pošt. prieč.výplatné úver 1217,95 € 13.03.2019
0000310130/2019 47258314 server housing 191,20 € 13.03.2019
0000310129/2019 42128277 právne služby 1008,00 € 12.03.2019
0000310128/2019 35719192 ubytovanie 115,00 € 11.03.2019
0000310127/2019 46301160 obojsm. letenka 361,93 € 08.03.2019
0000310126/2019 35719192 ubytovanie 115,00 € 11.03.2019
0000310125/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 11.03.2019
0000310124/2019 35754117 bezpečn. služby 162,00 € 11.03.2019
0000310123/2019 36287229 školenie 207,00 € 08.03.2019
0000310122/2019 43860125 dodávka plynu 1500,88 € 08.03.2019
0000310121/2019 46301160 obojsm. letenka 262,83 € 05.03.2019
0000310120/2019 44551304 ubytovanie 106,00 € 05.03.2019
0000310119/2019 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 08.03.2019
0000310118/2019 31402445 monitoring médií 57,47 € 08.03.2019
0000310117/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky Karl. 2802,91 € 08.03.2019
0000310116/2019 47669217 Maintenance 2/2019 144,00 € 13.03.2019
0000310115/2019 50638068 obsluha plynovej kotolne 396,00 € 05.03.2019
0000310114/2019 34398635 sťahov. práce 56,00 € 07.03.2019
0000310113/2019 35860251 oprava paliv. systému 522,44 € 07.03.2019
0000310112/2019 35763469 hlasové dátové služby 750,20 € 06.03.2019
0000310111/2019 31322832 PHL paliv. karty 685,44 € 06.03.2019
0000310110/2019 48282413 školenie 108,00 € 06.03.2019
0000310109/2019 30814677 servis, údržba tlačiar. 1057,52 € 06.03.2019
0000310108/2019 35850370 zrážky Štefanovič. 46,45 € 06.03.2019
0000310107/2019 35899468 Médium Verbatim CD-R 137,68 € 05.03.2019
0000310106/2019 42137004 školenie 45,00 € 05.03.2019
0000310105/2019 42137004 školenie 45,00 € 05.03.2019
0000310104/2019 35897821 jednosm. letenka 122,30 € 05.03.2019
0000310103/2019 35897821 jednosm. letenka 318,69 € 05.03.2019
0000310102/2019 35897821 jednosm. letenka 132,30 € 05.03.2019
0000310101/2019 35897821 jednosm. letenka 212,25 € 05.03.2019
0000310100/2019 35770929 SSL certifikát pre doménu 118,68 € 05.03.2019
0000310099/2019 30814677 údržba,servis tlačiarní 1262,63 € 04.03.2019
0000310098/2019 31710239 konzul. a školiace služby 547,20 € 04.03.2019
0000310097/2019 43104070 školenie vodičov, refer. 148,50 € 04.03.2019
0000310096/2019 45952671 Metro, drobný nákup Repre 69,06 € 01.03.2019
0000310095/2019 31396674 jedálne kupóny 3/2019 8508,67 € 01.03.2019
0000310094/2019 35850370 zrážky Štefanovičova_dopl 8,85 € 27.02.2019
0000310093/2019 32627211 kopír. papier biely A3,A4 3901,00 € 27.02.2019
0000310092/2019 35900831 školenie 78,00 € 27.02.2019
0000310091/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 27.02.2019
0000310090/2019 36791598 školenie 118,80 € 25.02.2019
0000310089/2019 36745162 správa domény 2019 61,56 € 04.02.2019
0000310088/2019 51985373 audit.služby 870,00 € 25.02.2019
0000310087/2019 31322832 Slovnaft, paliv. karty 422,24 € 21.02.2019
0000310086/2019 45503249 knižné publ Systém manaž. 33,48 € 21.02.2019
0000310085/2019 45952671 METRO, dr. nákup-repre 49,92 € 25.02.2019
0000310084/2019 46301160 obojsm. letenka 666,93 € 25.02.2019
0000310083/2019 49704362 jedn. letenka 257,80 € 25.02.2019
0000310082/2019 49704362 jednosmer. letenka 342,13 € 25.02.2019
0000310081/2019 45952671 Metro, dr. nákup, obč. 46,62 € 21.02.2019
0000310080/2019 45952671 Metro, dr. nákup, obč. 123,08 € 21.02.2019
0000310079/2019 17325757 diagnostika pračky 24,96 € 22.02.2019
0000310078/2019 36361127 oprava dlažby 1048,85 € 21.02.2019
0000310077/2019 45307093 kanc. nábytok 4191,60 € 20.02.2019
0000310076/2019 397865 Školenie 49,00 € 20.02.2019
0000310075/2019 0 CIP, čl. príspevok 2019 10000,00 € 19.02.2019
0000310074/2019 35900831 školenie 148,00 € 19.02.2019
0000310073/2019 47172983 balík. váha, adaptér 50,20 € 18.02.2019
0000310072/2019 44483767 elektr. energia, Štefanov 1016,03 € 18.02.2019
0000310071/2019 35848863 hlasové a dátové služby 520,11 € 18.02.2019
0000310070/2019 31338551 oprava tlačiarní 108,70 € 18.02.2019
0000310069/2019 31338551 servis tlačiarne 66,00 € 14.02.2019
0000310068/2019 31338551 servis tlačiarne 99,00 € 14.02.2019
0000310067/2019 31338551 servis tlačiarne 66,00 € 22.02.2019
0000310066/2019 31338551 servis tlačiarne 99,00 € 14.02.2019
0000310065/2019 31338551 servis tlačiarne 113,40 € 14.02.2019
0000310064/2019 36361127 svietidlo, núdz. osvetl.. 633,78 € 15.02.2019
0000310063/2019 44483767 dod. elektriny 18665,44 € 15.02.2019
0000310062/2019 30810701 ref. nákl. za dod. tepla 9637,01 € 15.02.2019
0000310061/2019 30810701 správa a údržba majetku 24521,52 € 15.02.2019
0000310060/2019 36287229 školenie 158,00 € 18.02.2019
0000310059/2019 46068864 upratov. práce 1899,00 € 15.02.2019
0000310058/2019 46301160 obojsm. letenka 366,72 € 15.02.2019
0000310057/2019 36287229 školenie 144,00 € 14.02.2019
0000310056/2019 36631124 výplatné úver, pošt. služ 1215,35 € 13.02.2019
0000310055/2019 35917571 dohoda o urovnaní 465,50 € 12.02.2019
0000310054/2019 42128277 právne služby 1176,00 € 12.02.2019
0000310053/2019 35680202 server housing 191,20 € 11.02.2019
0000310052/2019 31394981 prev. web sídla 120,00 € 11.02.2019
0000310051/2019 35754117 bezpeč. služby 01/2019 144,00 € 11.02.2019
0000310050/2019 35850370 vodné,stočné Štefanovič. 71,33 € 11.02.2019
0000310049/2019 43860125 dodávka plynu 2/2019, Št 1500,88 € 11.02.2019
0000310048/2019 35900831 školenie 168,00 € 11.02.2019
0000310047/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 08.02.2019
0000310046/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky, Karl 3077,96 € 08.02.2019
0000310045/2019 11891581 Peter Šesták_kANPEX hyg.p 1155,89 € 22.01.2019
0000310043/2019 47669217 Maintenance 144,00 € 08.02.2019
0000310042/2019 35900831 školenie 72,00 € 08.02.2019
0000310041/2019 35763469 hlas.dát.služby 715,62 € 07.02.2019
0000310040/2019 36660248 tech.tel. podpora 1500,00 € 06.02.2019
0000310038/2019 31322832 palivové karty PHL 638,68 € 05.02.2019
0000310037/2019 31396674 stravné lístky 2/2019 7090,56 € 05.02.2019
0000310036/2019 35772581 osadenie projektora 315,92 € 05.02.2019
0000310035/2019 13956469 tech. prehliadka chladnič 56,60 € 04.02.2019
0000310034/2019 31560270 pneumatiky 233,52 € 04.02.2019
0000310033/2019 35900831 školenie 73,00 € 04.02.2019
0000310032/2019 35800861 inzercia zverejnenie 201,60 € 04.02.2019
0000310031/2019 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 04.02.2019
0000310030/2019 45952671 drob. nákup, 5,99 € 31.01.2019
0000310029/2019 45952671 dr. nákup, obč.- na repre 89,64 € 31.01.2019
0000310028/2019 35743468 notebooky s prísluš. 3032,40 € 31.01.2019
0000310027/2019 35860251 oprava, servis mot. vozid 475,63 € 30.01.2019
0000310026/2019 35860251 oprava,servis mot. vozid. 204,86 € 30.01.2019
0000310025/2019 44925417 mater. do tlačiarní 1475,76 € 30.01.2019
0000310024/2019 44551304 ubytovanie 87,00 € 29.01.2019
0000310023/2019 35897821 jednosm. letenka 96,70 € 29.01.2019
0000310022/2019 35897821 jedn. letenka 181,51 € 29.01.2019
0000310021/2019 30810701 oprava hav. stavu osvetl. 6489,96 € 28.01.2019
0000310020/2019 43874801 SW Stand. balík roč. podp 293,76 € 29.01.2019
0000310019/2019 36287229 odb. semin. školenie 207,00 € 28.01.2019
0000310018/2019 35900831 Odb. seminár - školenie 78,00 € 28.01.2019
0000310017/2019 30810701 správa a údržba majet. 24521,52 € 28.01.2019
0000310016/2019 31322832 paliv. karty PHL 206,97 € 22.01.2019
0000310015/2019 51445450 drobný nákup 29,70 € 24.01.2019
0000310014/2019 44551304 ubytovanie 228,00 € 23.01.2019
0000310013/2019 35897821 obojsm. letenka 468,22 € 23.01.2019
0000310011/2019 35719192 ubytovanie 240,00 € 22.01.2019
0000310010/2019 35897821 obojsm. letenka 447,72 € 21.01.2019
0000310009/2019 35719192 Ubytovanie - Brusel, 125,00 € 21.01.2019
0000310008/2019 35897821 obojsm. letenka 446,70 € 14.01.2019
0000310007/2019 603481 HL.MESTO_kom.odpad 1.spl. 651,15 € 15.01.2019
0000310006/2019 43860125 dod. plynu Štefanovič. 763,94 € 15.01.2019
0000310005/2019 44643004 služby sklad. priest. 49,79 € 11.01.2019
0000310004/2019 44643004 nájom sklad. priestory 373,43 € 11.01.2019
0000310003/2019 43860125 dodávka plynu, Štefanovič 1500,88 € 10.01.2019
0000310002/2019 35897821 obojsm. letenka 696,72 € 09.01.2019
0000310001/2019 31396674 stravné lístky 1/2019 9454,08 € 07.01.2019